Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Е | К | Н | Р | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 14.

Г

Гранкіна, В.В. (2017) Альтернативні джерела енергії. Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та виконання РГР для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Гідротехніка (водні ресурси)". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2017) Альтернативні джерела енергії: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Гідротехніка (водні ресурси)". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Е

Евсеева, Т.А. (2017) Системи опалення будівель і споруд. Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання курсового проекту для студентів спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Котух, В.Г. (2017) Теорія механізмів і машин. Конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 185- Нафтогазова інженерія і технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нубарян, С.М. (2016) Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв. Конспект лекцій для студентів магістрів спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Ромашко, О.В. (2017) Гідравліка. Методичні рекомендації до самостійної работи, практичних занять та виконання РГР для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія і технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2017) Гідравліка.Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 185 Нафто-газова інженерія і технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2017) Термодинаміка і тепломассобмін. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 - "Будівництво та цивільна інженерія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Ткаченко, Р.Б. (2017) Інноваційні проектні рішеня в системах життєзабезпечення будівель і споруд. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192- "Будівництво та цивільна інженерія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Ткаченко, Р.Б. (2017) Нафтогазова механіка. Конспект лекцій з дисципліни "Нафтогазова механіка" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 185- Нафтогазова інженерія і технології. ХНУМГ. (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Ткаченко, Р.Б. (2017) Спецпитання аеродинаміки і гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції. Конспект лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192- "Будівництво та цивільна інженерія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седак, В.С. и Слатова, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні і інноваційні технології в газопостачанні населених місць» для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткаченко, Р.Б. (2017) План изданий на 2018 ЭГТС. ХНУМГ. (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:30:22 2019 EET.