A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 202 Water supply, drainage and water treatment > Plan 2018"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | Д | К | С | Ч | Ш
Number of items at this level: 28.

А

Айрапетян, Т.С. (2017) Очисні споруди водовідведення : конспект лекцій (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Благодарна, Г.І. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Очисні споруди» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання зі спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія та технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Споруди для прийому та попередньої очистки води» для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2017) Очисні споруди : конспект лекцій для студентів 4 курсу усіх форм навчання зі спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2017) Споруди для прийому та попередньої очистки води : конспект лекцій для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. and Ковальова, О.О. (2017) Водовідвідні системи і споруди / Мережі та обладнання водовідведення : конспект лекцій для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) «Гідротехніка (водні ресурси)», «Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Галкіна, О.П. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дегтяр, М.В. (2017) Захист водних об’єктів при складуванні та захороненні шламів та твердих побутових відходів : конспект лекцій для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітня програма) «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтяр, М.В. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Захист водних об’єктів при складуванні та захороненні шламів та твердих побутових відходів» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітня програма) «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкин, С.С. and Коваленко, А.Н. (2018) Эксплуатация водохозяйственных объектов водоснабжения и водоотведения : учеб. пособие. [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Душкін, С.С. (2017) Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения : конспект лекций для аспирантов всех форм обучения образовательно-научной программы подготовки доктора философии по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия образовательной программы «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Душкін, С.С. (2017) Методические рекомендации для организации самостоятельной работы и проведения практических занятий по учебной дисциплине «Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения» (для аспирантов всех форм обучения образовательно-научной программы подготовки доктора философии по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия образовательной программы «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Ковальова, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту та організації самостійної роботи «Мережі водовідведення населеного пункту» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) / «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація «Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) / «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сорокіна, К.Б. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2017) Методичні рекомендації до організації дослідницької та переддипломної практики (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2017) Методичні рекомендації до організації переддипломної практики (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення) та «Гідротехніка (водні ресурси)») та 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Водопостачання, водовідведення і очистки вод на 2018 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сталінський, Д.В. and Сорокіна, К.Б. and Благодарна, Г.І. and Ярошенко, Ю.В. (2017) Програма підсумкової державної атестації. Випускна кваліфікаційна бакалаврська робота: структура та правила оформлення (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Гідротехніка (водні ресурси)») та 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сталінський, Д.В. and Сорокіна, К.Б. and Благодарна, Г.І. and Ярошенко, Ю.В. (2017) Програма підсумкової державної атестації. Випускна кваліфікаційна магістерська робота: структура та правила оформлення (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чуб, І.М. (2017) Масообмінні процеси водопідготовки : навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шевченко, Т.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2017) Методичні рекомендації до лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини (Насосні та повітродувні станції. Модуль 1. Гідравлічні та аеродинамічні машини)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – Будівництво та архітектура, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Насосні та повітродувні станції (Насосні та повітродувні станції. Модуль 2)» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – Будівництво та архітектура, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Apr 20 17:28:32 2024 EEST.