A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 201 Engineering ecology of cities > Plan 2018"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | П | С | Т | Ч
Number of items at this level: 44.

Б

Бараннік, В.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОСИСТЕМИ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА до виконання контрольної роботи РОЗРОБКА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ВПЛИВУ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВА НА ЯКІСТЬ РІЧКОВОЇ ВОДИ В КОНТРОЛЬНОМУ СТВОРІ (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Є. and Евтухова , Г.П. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ПРИКЛАДНА АЕРОЕКОЛОГІЯ» ( для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Є. and Евтухова , Г.П. and Коваленко , Ю.Л. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по дисциплине ПРИКЛАДНАЯ АЭРОЭКОЛОГИЯ МОДУЛЬ 1 «Атмосфера: основные термины и определения. Нормирование качества атмосферного воздуха» (для студентов 3-го курса дневной и заочной форм обучения спеціальностей подготовки 101- Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Е. and Евтухова , Г.П. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «ПРИКЛАДНА АЕРОЕКОЛОГІЯ» (для студентів 3, 4 курсів заочної форми навчання та спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Е. and Евтухова , Г.П. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «РОЗРАХУНОК АПАРАТУ ОЧИСТКИ ГАЗІВ НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛОНУ ЦН-15» з дисципліни «ПРИКЛАДНА АЕРОЕКОЛОГІЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЛАНДШАФТНА ІНЖЕНЕРІЯ ДОВКІЛЛЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) Ю.І. Вергелес КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) Ю.І. Вергелес МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Галетич, І.К. and Евтухова , Г.П. and Поливянчук, А.П. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять, самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. and Поливянчук, А.П. and Евтухова , Г.П. (2017) І. К. Галетич, А. П. Полив'янчук, Г. П. Евтухова КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЯ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. and Поливянчук, А.П. and Евтухова , Г.П. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять, самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей – 194 - Гідротехнічне будівництво, вода інженерія та водні технології та 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. and Решетченко, А. І. (2017) І. К. Галетич,. А. І. Решетченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 ¬ Екологія, 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. and Решетченко, А. І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних і лабораторних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 ¬ Екологія, 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасименко, Я.О. (2017) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2018 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дрозд, О.М. (2017) ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрозд, О.М. (2017) ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ Методичні рекомендації до самостійної та практичної роботи (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу денної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 - Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу заочної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 - Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для студентов 4 курсу денної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 - Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 - Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 - Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу заочної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр спеціальності 101 - Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Ломакіна, О.С. and Пономаренко, Є. Г. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна ЕКОНОМІКА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технологія захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ломакіна, О.С. and Пономаренко, Є. Г. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Пономаренко, Є. Г. and Ломакина, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Стольберг, Ф.В. and Решетченко, А. І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стольберг, Ф.В. and Решетченко, А. І. (2017) Ф. В. Стольберг, А. І. Решетченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Телюра, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Телюра, Н.О. (2017) Н.О. Телюра «ҐРУНТОЗНАВСТВО» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Черникова , О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ (для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З ОСНОВАМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З ОСНОВАМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 Екологія ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З ОСНОВАМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Apr 20 17:27:23 2024 EEST.