Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | З | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 8.

Б

Бабаєв, В.М. и Семенов, В.Т. и Линник, І.Е. и Гайко, Ю.І. и Черноносова, Т.О. и Мороз, Н.В. и Панкєєва, А.М. и Шишкін, Е.А. и Ткачук, О.А. (2017) МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО ПІДРУЧНИК. У трьох книгах КНИГА І. ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧАСТИНА ІІ. ХНУМГ. (Не опубликован)

В

Вяткин, К.И. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гайко, Ю.І (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОЦІНКА МІСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Ю.І (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «ОЦІНКА МІСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» магістерської освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних робіт, самостійної і контрольної робіт з дисципліни СПЕЦКУРС ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації (освітньої програми) Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічної, практичної і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ» (для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. (2017) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА на 2018 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шишкін, Е.А. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Енергореновація цивільних будівель (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:28:16 2019 EET.