Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 101 Строительных конструкций > Plan 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | З | К | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 13.

Б

Бидаков, А.Н. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the course project on the subject TIMBER CONSTRUCTION (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жиляков, В.Я. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з дисципліни «МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи «Проектування елементів балочної клітини» з дисципліни «МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 2-3 курсів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотов, С.М. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ВИПРОБОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» (для студентів4-го курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калмиков, О.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи «ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ» (для магістрів 5 курсів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петрова , О.О. (2017) План на изданий на 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the practical and individual work on the subject TIMBER CONSTRUCTION (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Резник, П.А. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Стоянов, Є.Г. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДИНАМІКА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (для студентів 5,6 курсів денної і заочної форм навчання , а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сєдишев, Є.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять з дисципліни «МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сєдишев, Є.С. (2017) Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шмуклер, В.С. и Петрова , О.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. и Петрова , О.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІННЯМ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 12:30:09 2019 EET.