Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Ж | К | П | С
Количество объектов на этом уровне: 24.

А

Ачкасов, А.Є. и Сіренко, Н.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Обік і аудит (051 – Економіка і 071 – Облік і оподаткування)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Базецька, Г.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове планування діяльності підприємств» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності підприємств» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воронков, О.О. (2016) Воронков О. О Конспект лекцій з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Журавель, В.В. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи і самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління витратами» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковалевська, А.В. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (051 – Економіка) та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2016) Стратегія підприємства : Конспект лекцій (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (051 – Економіка) та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петрова, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМ. 1 « Теорія бухгалтерського обліку» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) і 6.030509 – Облік і аудит (071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМ. 2 «Облік необоротних та оборотних активів та фінансових результатів» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) і 6.030509 – Облік і аудит (071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки до організації і проведення комплексного тренінгу на підприємстві (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2016) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) і слухачів другої вищої освіти спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2016) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2017 р. ХНУМГ імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Піонтківський, П.В. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія в галузях міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Серьогіна, Д.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності7.03050401 – Економіка підприємства(за видами економічної діяльності) (051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2016) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 11:59:34 2019 EET.