Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | К | Л | М | С | Ч
Количество объектов на этом уровне: 30.

Б

Баржина, А.В. (2016) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баржина, А.В. (2016) Методичні рекомендації до науково-дослідницької практики (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баржина, А.В. (2016) Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баржина, А.В. (2016) План видань кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві план 2017 року. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Міські проекти і програми» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент», фахового спрямування «Менеджмент проектної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент», фахового спрямування «Менеджмент проектної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кадикова, І.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Управління міською нерухомістю» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління міською нерухомістю» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2016) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» (Управління інноваціями) (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. и Старостина, А.Ю. и Косенко, Н.В. (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями) (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», фахове спрямування: «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент проектної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2015) Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2014) Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і організації самостійної роботи за нвчальної дисципліни "ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», фахове спрямування: «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент проектної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, Д.Е. (2017) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах розвитку організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. Освітньої програми «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мущинська, Н.Ю. (2015) Курсова робота з дисципліни з «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів за напрямком підготовки6.030601 менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів зі спеціальності 6.030601 менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах розвитку організацій» (для студентів зі спеціальності 8.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки для практичних та самостійних робіт з дисципліни з «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів за напрямом підготовки 6.030601 менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Тексти лекцій з «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів за напрямком підготовки 6.030601 менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Степаненко, С.В. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління соціальними проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Степаненко, С.В. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління соціальними проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Степаненко, С.В. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Управління соціальними проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чумаченко, І.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія управління проектами та програмами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:26:25 2019 EET.