Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | Д | К | Л
Количество объектов на этом уровне: 13.

І

Івасішина, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ До практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО»(для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2016) Підприємницьке правознавство: навч. посіб. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бровдій, А.М. (2017) Бровдій А.М. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) ПРАВО (АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО, ТРУДОВЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. и Коляда, Т.А. и Бровдій, А.М. (2017) Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2016) Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правові засади адміністративної діяльності" ( для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2016) Правові засади адміністративної діяльності : Навчальний посібник (для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2016) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2017 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лозовий, А.І. и Івасішина, Н.В. (2016) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лозовий, А.І. и Івасішина, Н.В. (2016) Навчальний посібник з дисципліни «інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:30:55 2019 EET.