A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 501 Entrepreneurship and business administration > Plan 2017"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Д | Ж | К | П | Р | С | Т | Ю
Number of items at this level: 79.

Б

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Ділові комунікації та бізнес-етикет» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки М 076 ЕтаОБ) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Корпоротивна соціальна відповідальність» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 ОіА, Хар6.030504 ЕП-з, Хар6.030509 ОіА-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 64 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. and Дріль, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (для студентів 3 курсу спеціальностей денної форми навчання 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит та для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. and Дріль, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (для студентів 3 курсу спеціальностей денної форми навчання 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит та для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Величко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання спеціальності8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Владимирова, М.С. (2016) Конспект лекцій з курсу «Управлінське консультування» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Владимирова, М.С. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Тренінг-курс «Медіація у житлово-комунальному господарстві» для студентів для студентів денної форми навчання освітнього рівня магістр 073 - Менеджмент. Бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Владимирова, М.С. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних та самостійних занять з дисципліни «Управлінське консультування» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2016) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку на 2017 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління в житлово-комунальному господарстві» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / О.С. Вороніна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Статистика будівельних підприємств» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / О. С. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронина, О.С. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Антикризове управління в житлово-комунальному господарстві» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. С. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронина, О.С. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Статистика будівельних підприємств» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. С. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Димченко, О.В. and Гайденко, С.М. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030509 – “Облік і аудит”) / Укл.: Димченко О.В., Гайденко С.М.. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 67 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Коюда, О.П. and Костюк, В.О. (2017) Методичні вказівки до виконання дипломної магістерської роботи за спеціальностями 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент (для студентів 6 курсу денної форми навчання та 7 курсу заочної форми навчання) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім.. О.М.Бекетова; уклад.: О. В. Димченко, О.П. Коюда, В.О. Костюк – Х.: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. – 52 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Матвєєва, Н.М. and Гайденко, С.М. (2017) Регіональна економіка: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання студентів економічних спеціальностей. Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 202с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Панова, О.Д. and Славута, Е.И. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ МОДУЛЬ 1 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ (для студентів зі спеціальності 8.18010016 - Бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Панова, О.Д. and Славута, О.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ МОДУЛЬ 1 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ (для студентів зі спеціальності 8.18010016 - Бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Панова, О.Д. and Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з курсу ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ МОДУЛЬ 1 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ (для студентів зі спеціальності 8.18010016 - Бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Прасол, В.М. and Рудаченко, О.О. (2016) Європейські стандарти бізнес-планування/ навч.посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Рудаченко, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жихор, О.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, розрахунково-графічного завдання, самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст усіх форм навчання спеціальності 051 “Економіка” освітньої програми “Економіка підприємства” спеціалізації «Економіка будівельних підприємств» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жихор, О.Б. and Димченко, О.В. (2016) Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. ¬– 600 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Клебанова, Т.С. and Димченко, О.В. and Рудаченко, О.О. and Гвоздицький , В.С. (2016) Клебанова Т.С. Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на підприємствах корпоративного типу: монографія / Т. С. Клебанова,О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. С. Гвоздицький; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 220 с. Other. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА. (Unpublished)

Костюк, В.О. (2017) Методика и организация экономических исследований: (Конспект лекций для студентов специальности 051 – Экономика / Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова; сост.: В.О. Костюк.  Х.: ХНУГХ, 2017.  86 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. (2017) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Методика та організація економічних досліджень (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051  Економіка) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк.  Х.: ХНУМГ, 2017.  29 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. (2017) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: підручник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей. Костюк В.О. – Х.:ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 245 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. and Гайденко, С.М. (2016) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.Н. Бекетова, 2016. – 38 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. and Гайденко, С.М. (2017) Статистика підприємств міського господарства: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей. Костюк В.О., Гайденко С.М. – Х.:ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 166 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коюда, О.П. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціалізація Економіка будівельних підприємств / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 72 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з курсу «Економіка міста» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємств). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016 – 32 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з курсу «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціалізація Економіка будівельних підприємств). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017 – 26 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання «Розрахунок економічної ефективності будівельного виробництва» з курсу «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціалізація Економіка будівельних підприємств). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017 – 26 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коюда , О.П. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціалізація Економіка та організація бізнесу). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017 – 26 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Пан , М.П. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. П. Пан. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. and Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / М. П. Пан, О. С. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. and Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів 1 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» та 7.03050401 «Економіка підприємства» / М.П. Пан, О.С. Вороніна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, О.Д. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, О.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, О.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА МОДУЛЬ 1 ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (для студентів 3 курсу денної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, О.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасол, В.М. and Ольховська, М.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 -«Економіка підприємства») / Харк. нац. унт-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. М. Прасол, М. А. Ольховська. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рудаченко, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» для (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» для (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної галузі» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної галузі» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Світлична, Т.І. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання розрахунково - графічної роботи з курсу Введення у спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНУМГ, 2017. [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі (для студентів 4-5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (4-5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси). [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі (для студентів 4-5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколов, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка та управління нововведеннями в будівництві» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 ЕП- "Економіка підприємства ") Укл. Соколов Д.В. – Харків: ХНУМГ, 2017 – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколов, Д.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства") Укл. Соколов Д.В.. – Харків: ХНУМГ, 2017 – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколов, Д.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства") Укл. Соколов Д.В.. – Харків: ХНУМГ, 2017 – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколов, Д.В. (2015) Соколов Д.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.030504 ЕП -"Економіка підприємства"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тараруєв, Ю.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Особливості оцінки майна у сфері житлово-комунального господарства» для студ. спеціальності 8.18010016 бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2015) Тараруєв Ю.О. Конспект лекцій з курсу «Особливості оцінки майна в сфері житлово-комунального господарства» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010016 – «Бізнес-адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Таукешева, Т.Д. (2016) Таукешева Т.Д.Фінансове планування діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2016. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Торкатюк, В.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу з дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Торкатюк, В.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу з дисципліни «Технологія будівництва» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Трояновська, О.Б. and Прижкова , О.Ю (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тітяєв, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «УПРАВЛІНСЬКА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тітяєв, В.В. (2016) Текст лекцій з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Економіка та організація бізнесу») / В. В. Тітяєв; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2017. – 139 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної галузі» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.03050401 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.03050401 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Управління розвитком компанії » (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «СПЕЦКУРС З ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 8.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальність 8.03050401 - „ Економіка підприємства” / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: С.Ю. Юр’єва – Х.: ХНУМГ, 2015. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної галузі» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 - „ Економіка підприємства” / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: С.Ю. Юр’єва – Х.: ХНУМГ, 2015. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: С.Ю. Юр’єва – Х.: ХНУМГ, 2015. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Apr 20 16:10:26 2024 EEST.