Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 405 Философии и политологии > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | Р | С
Количество объектов на этом уровне: 12.

Б

Будко, В. В. (2016) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для магістрантів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; сост. В. В. Будко, І. О. Михайлова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 31 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко , В. В. (2016) Короткий курс лекцій з навчальної дисципліни «Методологія наукової діяльності» (для магістрантів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. В. Будко, О. Б. Зінчина. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 80 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Козирева , Н. В. (2016) Козирєва Н. В., Корженко В. В. Сміхові інтенції прози М. Хвильового: філософсько-антропологічний контекст: монографія / Н. В. Козирєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 80 с. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Козирєва, Н. В. (2016) Словник-довідник з філософії / Н. В. Козирєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кудрявцев, О. Ю. (2016) План издания 2017. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Радіонова , Л. О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу СОЦІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ (для студентів денної форми навчання спеціальності 191Архітектура та містобудування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова , Л. О. (2016) Місто як соціальна система: методичні вказівки для практичних занять для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва. ім. О. М. Бекетова ; уклад. Л. О. Радіонова, І. О. Михайлова– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова , Л. О. (2016) Місто як соціальна система: методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва. ім. О. М. Бекетова ; уклад. Л. О. Радіонова, І. О. Михайлова– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова , Л. О. (2016) Радіонова Л. О., Михайлова І.О. Місто як соціальна система: стислий конспект лекцій для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва. ім. О. М. Бекетова ; уклад. Л. О. Радіонова, І. О. Михайлова– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 100 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова , Л. О. (2016) Радіонова Л.О. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Соціологічні основи містобудування» (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 Архітектура та містобудування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») / ») / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва. ім. О. М. Бекетова ; авт. Л. О. Радіонова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 70 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова , Л. О. (2016) Радіонова Л.О., Козирєва Н.В. Політологія: стислий конспект лекцій для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей рівня «бакалавр» / Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва. ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Садовніков , О. К. (2016) Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукової діяльності» (для магістрантів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. К. Садовніков. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 34 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:19:06 2019 EET.