Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 402 Светотехники и источников света > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | Г | Д | К | Л | Н | П | Т
Количество объектов на этом уровне: 26.

І

Іоффе, К.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Промислове освітлення» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іоффе, К.І. (2017) Методичні вказівки до лабораторних занять, контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іоффе, К.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Промислове освітлення» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іоффе, К.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні джерела світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бабаєв, В.М. и Говоров, П.П. и Жаган, В. (2016) Архітектурно-художнє освітлення об’єктів міського середовища: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації „Світлотехніка і джерела світла”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Карась, В.І. и Неєжмаков, П.І. (2016) Основи світлотехніки: підручник для студентів спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи світлового дизайну» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи світлового дизайну» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гуракова, Л.Д. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Розрахунок параметрів і розробка конструкції джерела світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Діденко, О.М. и Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карась, В.І. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт, контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Основи світлотехніки» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. (2016) Методичні вказівки та завдання для практичних занять, виконання контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Фізіологічна оптика і колориметрія» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. и Неєжмаков, П.І. (2017) Короткі відомості з фізіологічної оптики та колориметрії: підручник для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електомеханіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Литвиненко , А.С. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” і спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2016) Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розрахунок і конструювання оптико-електронних приладів» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2016) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри „Світлотехніка і джерела світла” на 2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Назаренко, Л.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Планування і обробка результатів експеременту» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла”, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітня програма «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2016) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Планування і обробка результатів експеременту» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла”, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітня програма «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Намитоков, К.К. (2017) Конспект лекций по технической физике (том ІІ. Электричество и магнетизм) для студентов высших технических учебных заведений для студентов высших технических учебных заведений. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Неєжмаков, П.І. и Іоффе, К.І. и Колесник , А.І. и Можаровська, Т.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» (для студентів курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петченко, Г.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні матеріали» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тимофеєв, Є. П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимофеєв, Є. П. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт, контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимофеєв, Є. П. (2016) Методичні вказівки та завдання для практичних занять виконання контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:27:55 2019 EET.