Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | З | Н | Т | Ф | Х
Количество объектов на этом уровне: 26.

А

Абракітов, В.Е. (2016) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та Безпека життєдіяльності" на 2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Білим, П.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна безпека виробництва» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання лабораторних робот, контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання лабораторних робот, контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництва» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) та самостійної роботи з дисципліни Основи наукових досліджень (для студентів 4-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Грязнова, С.А. (2016) Грязнова С.А. Курс лекцій з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Грязнова С.А. Курс лекцій з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 1701 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист») / С.А. Грязнова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Курс лекцій «Основи метрології» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0502 «Автоматика та управління» за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 1701 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170201 – «Цивільний захист») / С. А. Грязнова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017 - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів з дисципліни “Основи метрології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 050201 «Системна інженерія» . [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зайченко, В.І (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, «Облік і аудит», 8.03050401«Економіка підприємства», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайченко, В.І (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, «Облік і аудит», 8.03050401«Економіка підприємства», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайченко, В.І (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, «Облік і аудит», 8.03050401«Економіка підприємства», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: «Соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці» з навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» (для студентів спеціальності 263 Цивільна безпека, освітньої програми «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВб). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткаченко, І.О. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної робіти з дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. О. Ткаченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Г.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів 3-го та 4-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання курсової та самостійної роботи з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів 3-го та 4-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.В. и Чеботарьова, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і проведення заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання» (для студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.В. и Чеботарьова, О.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Організація і проведення заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання» (для студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Халіль, В.В (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ” (для студентів галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хворост, М.В. и Луценко, М.М. (2016) Хворост М. В. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: Навчальний посібник (для студентів усіх спеціальностей) / М. В. Хворост, М. М. Луценко; Харк. нац. ун.т. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:23:22 2019 EET.