Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 303 Теоретической и строительной механики > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 10.

З

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2016) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу опору матеріалів «Розтяг-стиск» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з курсів «Прикладна механіка» і «Технічна механіка» для студентів 1, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання« бакалаврів за напрямами 6.050702 «Електромеханіка», 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пушня , В.О. и Чупринін, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і будівельна механіка» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шпачук, В.П. (2016) МОНОГРАФІЯ. Синергетичний ефект у динаміці багатовимірових механічних систем. Другой. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2016) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки на 2017. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2016) Прикладна механіка. Технічна механіка.: Конспект лекцій для студентів 1, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка, 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Кузнєцов, О.М. (2016) Прикладна механіка.Технічна механіка: навчальний посібник для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка, 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» Статика для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 141 Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контроль них і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу СТАТИКА курсу теоретичної механіки (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:34:40 2019 EET.