Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 206 Высшей математики > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | К | М | С
Количество объектов на этом уровне: 10.

В

Вороновська, Л.П. (2016) Конспект лекцій з вищої математики. Модуль 2 (для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С. (2017) Методичні вказівки «Вища математика. Модуль 1» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коваленко, Л.Б. (2016) Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2 (для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2016) План видання навчально-методичної літератури кафедри вищої математики на 2017 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» : у 2-х модулях (для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецова, Г.А. (2016) Математика. Учебное пособие (для иностранных студентов подготовительного отделения). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мордовцев, С.М. и Якунін, А.В. (2016) Мордовцев С.М. Конспект лекцій з курсу «Вища математика. Модуль 1 (для студентів денної і заочної форм навчання, напрям підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія, землеустрій) / С.М. Мордовцев, А.В. Якунін: Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 54 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. и Якунін, А.В. (2016) Мордовцев С.М. Конспект лекцій з курсу «Вища математика. Модуль 2 (для студентів денної і заочної форм навчання, напрям підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія, землеустрій) / С.М. Мордовцев, А.В. Якунін: Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 54 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Ситникова, Ю.В. (2016) Вища математика : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ситникова, Ю.В. и Кузнецова, Г.А. (2016) Векторна та лінійна алгебра : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:01:30 2019 EET.