Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | Б | Г | К | Н | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 27.

Є

Євсєєва, Т.О. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання курсового проекту з дисципліни "Теплопостачання" для студенті в 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Теплогазопостачання і вентиляція". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

І

Ільченко , Б.С. (2016) Монография. Оперативная диагностика центоробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов. Другой. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА. (Не опубликован)

Б

Бобловський, О.В. (2016) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Інженерне обладнання споруд" для судентів 4 курсу спеціальності "Архітектура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Аеродинаміка вентиляції» для студентів 3 курсу денної та 3 заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спец 7.06010107 – ТГВ та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2016) Методичні вказівки до практичних, лабораторних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2016) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аеродинаміка вентиляції» (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти ( фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капцов, І.І. (2016) Конспект лекцій «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання » (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0601 Будівництво і архітектури спеціальності 8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання » (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0601 Будівництво і архітектури спеціальності 8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцова, Н.І. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальністю, «Промислове і цивільне будівництво», напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцова, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" для судентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей "ПЦБ" і "ГОТ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нубарян, С.М. (2016) Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні приладі» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 6.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні приладі» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання професійного напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до розрахунково-графічної і самостійної роботи, з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматизація інженерних систем» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання професійного напряму 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Слатова, О.М. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для студентів 2-4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво»)) «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 1-3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107– Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання» (для студентів 5-6 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерні мережі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2016) Слатова О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерні мережі» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Слатова, О.М. (2016) Слатова О. М., Капцова Н. І. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для студентів 2-4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасні і інноваційні технології в газопостачанні населених місць» для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткаченко, Р.Б. (2016) План изданий 2017. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 18:38:17 2019 EET.