Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | Н | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 10.

З

Золотова , Н.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка(водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кондращенко, О.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ та САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО(для студентів 1 та 3курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностіей192 – Будівництво та цивільна інженерія і 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2016) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. и Якименко, О.В. и Морковская, Н.Г. и Помазан, М.Д. (2016) МАТЕРІАЛОЗНАВЧІ РІШЕННЯ ПРИ ЗВЕДЕННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Николаев, А.П. и Кондращенко, О.В. (2017) «В’яжучі властивості портландцементу. Контроль та аналіз». Документация. ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та контрольної роботи, лабораторних робіт з дисципліни з дисципліни МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО(для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Якименко, О.В. (2016) ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ТА РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ ПАЛЬ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Земляні роботи та роботи по влаштуванню паль. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. (2016) ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. и Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. и Рапіна, Т.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» за темою «Проектування сумісного виконання кам’яних і монтажних робіт» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. и Морковська, Н.Г. и Золотова , Н.М. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:23:44 2019 EET.