Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 106а Архитектуры зданий и сооружений > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Д | К | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 25.

Г

Гура, Д.М. (2016) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання». Змістовий модуль 2. Моделювання архітектурного об’єкту з використанням програмного забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD для студентів 3 курсу за напрямом 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура, Д.М. и Сторожук, Л.К. (2017) Методичні вказівки з дисципліни: «Комп’ютерне проектування архітектурних просторів»для практичних та самостійних занять студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності 192-Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво, 191-Архітектура та містобудування. . Напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». Освітня програма «Архітектура», сертифікатна програма «Комп’ютерне моделювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дудка, Е.Н. и Позднякова, Н.П. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі»для магістрів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 8.06010201 «архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектура громадських будівель і споруд» для студентів 6 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура багатофункціо-нальних комплексів» для студентів 5 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура громадських будівель і споруд»для студентів 6 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектура багатофункціональних комплексів» для студентів 5 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд» Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. и Позднякова, Н.П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі» для магістрів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності8.06010201 «архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Камардаш, С.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне моделювання» на тему: Основи архітектурного моделювання для студентів напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Камардаш, С.І. (2016) План видання навч.- метод. і науков. літератури Кафедра АБіС ДАС на 2017р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. и Крівіцька, А.В. (2016) МОНОГРАФІЯ МОНОГРАФІЯ Монографія "Екологізація архітектурного середовища (урбоекологія)". Другой. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА. (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. и Шушлякова, О.С. (2016) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Навчальний посібник "Методологія і методика архітектурного проектування у форматі магістратури"для студентів 5-6 курсів денної форми навчання напряму підготовки 8.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. и Смірнова, О.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових будівель»для студентів 5 курсу спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Смірнова, О.В. (2016) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектура житлових будівель»для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 – «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смірнова, О.В. (2016) ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЗДАНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. Рабочий документ. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Сторожук, Л.К. (2017) Конспект лекцій з курсу «Мультимедійний дизайн» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура», сертифікатна програма «Мультимедійний дизайн». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сторожук, Л.К. (2017) Методичні вказівки з дисципліни «Мультимедійний дизайн» для практичних та самостійних занять студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура», сертифікатна програма «Мультимедійний дизайн». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шкляр, С.П. (2016) Конспект лекцій з курсу «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр , С.П. (2016) Конспект лекцій з курсу «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2017) Конспект лекцій з курсу «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика»для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2016) Конспект лекцій з курсу «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика»для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2017) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика»для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика» для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 20:59:10 2019 EET.