Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Ж | З | Л | М | Р | С | Ч
Количество объектов на этом уровне: 23.

А

Апатенко, Т.М. (2016) МЕТОДЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВОдля самостійної і практичної роботи та для виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. и Гайко, Ю.І и Жидкова, Т.В. и Завальний , О.В. и Рапіна, Т.В. и Чепурна, С.М. и Шишкін, Е.А. (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСТА МОНОГРАФІЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко , Т.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, С.М. (2016) «ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНОГО МІСТА» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ(для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 - Містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних зайнять та самостійної підготовки з дисципліни «Транспортна та інженерна інфраструктура сучасного міста»(для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 – Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних зайнять та самостійної підготовки з дисципліни «Транспортна інфраструктура містобудівних об’єктів» (для студентів 6 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 – Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко , С.М. (2016) С.М. Гордієнко «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТОБУДІВНИХ ОБ’ЄКТІВ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙдля студентів 6 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 - Містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жидкова, Т.В. (2016) Конспект лекцій з курсу "Будівельна кліматологія" (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2016) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Кліматичний паспорт міста» з курсу " Будівельна кліматологія " (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2016) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи з курсу " Будівельна кліматологія " (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. и Безлюбченко, О.С. и Линник, І.Е. и Апатенко, Т.М. и Гордієнко, С.М. и Черноносова, Т.О. (2016) МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО КНИГА 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДРУЧНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Чепурна , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ УЧБОВО- ВИРОБНИХ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК (для студентів 1, 3- 6 курсу денної та заочної форми навчання - напрям підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання та оформлення ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ з присвоєння кваліфікації «Бакалавр будівництва» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»(для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, 3 курсу скороченої форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності - Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2016) Монографія. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА МОНОГРАФІЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мороз, Н.В. и Панкеева, А.Н. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД (для студентів денної, заочної, скороченої форм навчання та другого вищого навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рапина, Т.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Сучасні архітектурно-будівельні конструкції(для студентів 5 курсу денної форми навчаннягалузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 191 Архітектура та містобудування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рапина, Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Сучасні архітектурно-будівельні конструкції(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 191 Архітектура та містобудування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. (2016) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 105 міського будівництва. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Панкеєва, А.М. (2016) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ Монография. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чепурна, С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ СПРАВИ»(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання - напрям підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ»(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство) та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни МІСЬКЕ ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство») та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова , Т.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МІСЬКЕ ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО»(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство) та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:23:52 2019 EET.