Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 101 Строительных конструкций > План 2017"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | З | Л | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 14.

Г

Гапонова, Л.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузь знань - Гідротехніка (водні ресурси) фахове спрямування - «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» (шифр дисципліни за ОПП - 3.06). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотов, С.М. и Калмиков, О.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "БУДЫВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ" Частина 2. Металеві конструкції (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"(ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, С.М. и Пустовойтова, О.М. (2016) МОНОГРАФИЯ "ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ СМОЛЫ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ". Руководство. ХНУМГ. (Не опубликован)

Л

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту «БАЛОЧНА КЛІТКА І КОЛОНИ РОБОЧОГО МАЙДАНЧИКА» з навчальної дисципліни «МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» Частина ІІ Розрахунок і конструювання центрально стиснутих колон (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.06010100«Будівництво» фахового спрямування – «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петрова , О.О. (2017) План изданий на 2017 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Золотов, С.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (для студентів 3-го та 4-го курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Псурцева, Н.О. и Седишев, Є.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "ТЕХНІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ" (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" (МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рапіна, К.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування і розрахунок висотних будівель» (для магістрів спеціальності 8.06010101"Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" – «ПЦБ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резнік, П.А. и Хаінсон , Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни «ІНОФРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седишев, Є.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТАЗИЦІЯ" (для студентів 3, 4курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. (2017) Конспект лекцій з курсу «Проектування залізобетонних конструкцій» Розділ 2. Тонкостінні просторові покриття (для студентів 4 і 5 курсів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповалов, О.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення надійності експлуатації будівельних конструкцій» (для магістрів спеціальності 8.06010101" Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:53:36 2019 EET.