A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 507 Economics and Marketing > Plan 2016"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Ж | К | М | П | С
Number of items at this level: 35.

А

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Абракітов, В.Е. and Пашков, В.І. (2016) Ачкасов А. Є. Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. Е. Абракітов, В. І. Пашков; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 569 с.Ачкасов А. Є. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Базецька, Г.І. and Дяченко , В. Л. (2015) Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Прогнозування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2016. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Страхування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2016. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Прогнозування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; укл.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Страхування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; укл.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Прогнозування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; укл.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2016. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Страхування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; укл.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2016. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Журавель, В.В. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) і 7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла). [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавель , В.В. and Пушкар , Т. А. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування і бюджетування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Ковалевська, А.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» cпеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Макаренко, І.І. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства й 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Макаренко, І.І. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства й 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Медведєв, І.А. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» (для студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Медведєв, І.А. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління витратами» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504-Економіка підприємства і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401-Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Пашков, В.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков , В.І. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, В.Ф. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, В.Ф. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспелов , О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспелов , О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і поведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспелов , О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2014) Методичні вказівки до організації і проведення технологічної практики (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств міського господарства (801) на 2016 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Серегина , Д.А. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Склярук, Н.І. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Склярук, Н.І. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.Є. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сіренко, Н.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» і слухачів другої вищої освіти усіх технічних напрямів підготовки і спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сіренко, Н.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Jun 23 02:00:01 2024 EEST.