Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | К | М | Ч
Количество объектов на этом уровне: 28.

Б

Бабаєв, В.М. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Управління муніципальними та державними проектами і програмами» (для студентів 5-6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління муніципальними та державними проектами і програмами» (для студентів 5-6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Старостіна, А.Ю. и Чумаченко, І.В. и Сухонос, М.К. и Гусєва, Ю.Ю. и Кадикова, І.М. и Мущинська, Н.Ю. и Гончарова, З.В. и Косенко, Н.В. и Биченко, Л.А. и Богославець, А.Ю. и Білецький, І.В. и Давідіч, Н.В. и Сидоренко, М.В. и Масленніков, О.М и Бугас, Д.М. (2015) Проектне управління стратегією сталого розвитку територій. Технический отчет. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Г

ГОНЧАРОВА, З.В. (2014) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна» для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій / Уклад.: Гончарова З.В. – Х.: Хар.нац.універ. міськ.госп-ва; 2016. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) План видання методичної літератури кафедри УПМГБ на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент у міському господарстві» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.06010103 – Міське будівництво і господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.06010302 – Раціональне використання водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент у міському господарстві» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.06010103 – Міське будівництво і господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.06010302 – Раціональне використання водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами»(для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кадикова, І.М. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні проектами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання ОКР "магістр" та "спеціаліст" спеціальності 7.18010013, 8.18010013 - Управління проектами)/Кадикова І.М., Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мельман, В.О. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, В.О. (2014) Тексти лекцій з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман, Вікторія Олександрівна (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молчанова , О.П. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 1- 2 курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології; 6.050702 – Електромеханіка; 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси); 6.070101 – Транспортні технології за видами транспорту; 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління поставками та зацікавленими сторонами в проектах і програмах» (для студентів зі спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів напряму 6.030601 менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Управління поставками та зацікавленими сторонами в проектах і програмах» (для студентів зі спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах розвитку організацій» (для студентів зі спеціальності 8.18010013 управління проектами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2014) Методичні вказівки самостійного вивчення дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ» (для студентів зі спеціальності 6.080101 геоінформаційні системи ) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н.Ю. Мущинська. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Тексти лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів напряму 6.030601 менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Тексти лекцій з дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ» (для студентів зі спеціальності 6.060103, 7.06010302 раціональне використання і охорона водних ресурсів ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Тексти лекцій з дисципліни «Управління поставками та зацікавленими сторонами в проектах і програмах» (для студентів зі спеціальності 7.18010013, 8.18010013 управління проектами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2015) Тексти лекцій з дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах розвитку організацій» (для студентів зі спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чумаченко, І.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент проектної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія управління проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – Управління проектами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. (2013) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:16:21 2019 EET.