Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | Д | К | М
Количество объектов на этом уровне: 16.

І

Івасішина, Н.В. (2015) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2015) Фінансове право: навч. посіб. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бровдій, А.М. (2015) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2016 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки / Уклад. А. М. Бровдій. - X.: ХНУМГ, 2016. -. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне приватне право» (для студентів усіх спеціальностей та ісіх форм навчання) /Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: І.І. Килимник, А.М. Бровдій. – Харків: ХНУМГ, 2016 –. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання маркетингової діяльності» (для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання) /Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: І.І. Килимник, А.М. Бровдій. – Харків: ХНУМГ, 2016 –. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Інтелектуальна власність та договірне право: консп. лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І. І. Килимник, А.В. Домбровська; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Інтелектуальна власність та міжнародне право: консп. лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання/ І. І. Килимник, А.В. Домбровська; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: А. В. Домбровська. – Х.: ХНУМГ, 2016 – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: А. В. Домбровська. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2014) Килимник І.І., Бровдій А.М. Конспект лекцій з курсу «Митне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки) / І.І. Килимник, А.М. Бровдій; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Науменко, А.В. (2014) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання) /Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: І.І. Килимник, А.В. Науменко. – Харків: ХНУМГ, 2016 – ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2014) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право (Трудове право. Господарське право)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2014) Текс лекцій з дисципліни «Трудове право» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіка підприємства та 6.030509 Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда , Т.А. (2014) Коляда Т.А. Текс лекцій з дисципліни «Право (Трудове право. Господарське право)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Міхно, О.І. (2014) Методичні вказівки для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання) /Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: О.І. Міхно. – Харків: ХНУМГ, 2016 – ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:27:08 2019 EET.