A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 504 Finance, Accounting and Business Security > Plan 2016"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | В | Г | З | К | Л | М | Р | С | Х | Ш
Number of items at this level: 50.

А

Андренко, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ОБЛІК У БАНКАХ (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Ващенко , О.М. and Чудопал, А.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», магістерської програми 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ващенко , О.М. and Чудопал, А.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні технології забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», магістерської програми 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» фахівців денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" за галуззю знань 1801 «Специфічні категорії» кваліфікацією: 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з фінансово-економічної безпеки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» фахівців денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" за галуззю знань 1801 «Специфічні категорії» кваліфікацією: 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з фінансово-економічної безпеки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр», денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» фахівців денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" за галуззю знань 1801 «Специфічні категорії» кваліфікацією: 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2 «Аналітик з фінансово-економічної безпеки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахункового завдання та контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гордієнко, Н.І. and Косяк, А.П. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2-го і 3-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. and Мізік, Ю.І. and Конопліна, О.О. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Зубенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Звіт про оцінку майна» з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсу напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Кадничанський, М.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Економетрика» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна економетрика» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність підприємства» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Прикладна економетрика» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадничанський, М.В. and Конопліна, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних занять і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економетрика» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030509 - Облік і аудит» та 6.030504 - Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «БУГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2016 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лелюк, Н.Є. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Державний фінансовий контроль” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр, за напрямом підготовки 8.03050901 „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, Н.Є. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр, денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Момот, Т.В. and Ващенко , О.М. and Філатова, І.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки" для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Ващенко , О.М. and Філатова, І.О. (2015) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки" для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Ващенко , О.М. and Філатова, І.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки" для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Філатова, І.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (сучасні методи забезпечення надійності персоналу)" для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Філатова, І.О. (2015) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Науково-дослідна робота студентів (НДРС)" для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Філатова, І.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (сучасні методи забезпечення надійності персоналу)" для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізік, Ю.І. and Гавриличенко, Є.В. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисциплін «Аудит в зарубіжних країнах» та "Аудит зарубіжних країн" (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Романькова, О.П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінанси суб’єктів господарювання" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Світлична, В.Ю. (2016) Фінансовий моніторинг: Навчальний посібник для магістрів за напрямом підготовки «Управління фінансово-економічною безпекою». [Teaching Resource] (Unpublished)

Столбов, В.Ф. and Родченко, С.С. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки" (для студентів за напрямом підготовки магістр, спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Харламова, О.В. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Консолідація фінансової звітності” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Внутрішній аудит та технології забезпечення економічної безпеки” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління Фінансово-економічною безпекою». [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» і 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольної робота та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Облік і аудит” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Консолідація фінансової звітності” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харламова, О.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Міжнародні стандарти обліку I” ("Міжнародні стандарти обліку і звітності") (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шаповал, Г.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Корпоративні конфлікти та методи їх подолання)" (для студентів 1 (5-6) курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою", магістерської програми 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповал, Г.М. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Корпоративні конфлікти та методи їх подолання)" (для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою", магістерської програми 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкурко, О.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 2 і 3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкурко, О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Судово-бухгалтерська експертиза" (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - „Облік і аудит"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкурко, О.В. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкурко, О.В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 2 і 3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкурко, О.В. (2014) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 2 і 3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкурко, О.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - „Облік і аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Apr 20 16:15:21 2024 EEST.