Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 503 Экономической теории > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: М | Р | Т | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

М

Можайкина, Н.В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів 3 курсу усіх форм за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Решетило, В.П. (2015) ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА 2016 РІК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. (2015) Тексты лекций по дисциплине «Глобальная экономика» (для подготовки магистров отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» специальностей 8.03050401 ««Экономика предприятия» и 8.03050901 «Учет и аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Ачкасов, А.Є. и Тимофеева, С.Б. и Островский, И.А. (2015) Мікроекономіка. Тренінг-курс: навч. посібник/ 2-ге вид. доповн. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Можайкина, Н.В. и Егорова, О.Ю. (2015) Экономическая теория: учебное пособие. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Островский, И.А. и Наумов, М.С. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Макроекономіка, мікроекономіка і міжнародна економіка» (для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Островский, И.А. и Наумов, М.С. (2015) Тексти лекцій з дисципліни «Макроекономіка, мікроекономіка і міжнародна економіка» (для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тимофеева, С.Б. и Островский, И.А. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково—графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимофеева, С.Б. и Островский, И.А. и Штефан, С.И. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Федотова, Ю.В. и Рыбак, А.И. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки: 6.070101 «Транспортні системи (Транспортні технології)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Штефан, С.И. и Тимофеева, С.Б. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки: 6.060101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:24:26 2019 EET.