Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 501а Экономики предприятий, бизнес-администрирования и регионального развития > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Д | Ж | К | М | П | С | Т | Ю
Количество объектов на этом уровне: 71.

Б

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»(для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємтсвом» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Величко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економічне управління підприємством»(для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Методологія наукових досліджень»(для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”, 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Економічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Владимирова, М.С. и Дріль, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. и Гайденко, С.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. и Гайденко, С.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороніна , О.С (2015) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гнатченко, Є.Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)/ Авт.: Гнатченко Є.Ю. – Харків: ХНУМГ, 2014. - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Димченко, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Телятник, С.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрук, І.А. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних занять, розрахунково-графічної і самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.В. и Телятник, С.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Железнякова , И.Л. (2015) “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з курсу “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Клебанова, Т.С. и Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Монографія. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2015) Учебное пособие «Прикладная статистика» (для студентов 5 курса МБА специальности 8.18010016 – Бізнес-администрирование) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. В. Костюк. – Харків: ХНУМГ, 2016. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства"(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Матвєєва, Н.М. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація об’єднань підприємств» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Конкурентноспроможність підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Цінова політика на підприємствах міського господарства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. и Телятник, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ`ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Панова, О.Д. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «тренінг-курс Бізнес лідерство» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА (для студентів 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Тренінг-курс Бізнес лідерство» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Славута, О.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕКОНОМІКА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів 4-5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (4-5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. и Прижкова , О.Ю (2015) Конспект лекцій з дисципліни "ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ"для студентів 4-5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузь знань 1702«Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Економіка охорони праці та техногенної безпеки ” (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Економіка підприємства (для студентів всіх форм навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 « Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства ” (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з дисципліни “ Економіка охорони праці та техногенної безпеки ” (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання галузь знань 1702«Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) Методичні матеріали до виконання самостійних робіт з «Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства» ( для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) Методичні вказівки до РГР з курсу “ Економіка охорони праці та технологічної безпеки ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “ Економіка охорони праці та технологічної безпеки ” (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. (2015) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства» ( для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболєва, Г.Г. и Железнякова, І.Л. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни « Основи економіки транспорту » (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 " Транспортні технології ") Укл. Соболєва Г.Г. Железнякова І.Л. – Харків: ХНУМГ, 2016 – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Железнякова, І.Л. (2015) Конспект лекцій з курсу “Менеджмент персоналу” (для студентів денної форм навчання спеціальності 8.18010016 – магістр бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Железнякова , И.Л. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Методичні вказівки до практичних і самостійних робіт з курсу “Менеджмент персоналу” (для студентів денної форм навчання спеціальності 8.18010016 – магістр бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тараруэв, Ю.О. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Тараруєв Ю.О. – Х.: ХНУМГ, 2016. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»(для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.08010105 «геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401– «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова уклад.: Ю. О. Тараруєв. – Х.: ХНУМГ, 2016. – 25 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2015) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Особливості оцінки майна у сфері житлово-комунального господарства» для студ. спеціальності 8.18010016 бізнес-адміністрування) [Текст] / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Ю.О. Тараруєв. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»(для студентів 4,5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.08010105, 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: Ю.О. Тараруєв. – Х.: ХНУМГ, 2016. – 26 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телятник, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійного вивчення курсу з дисципліни «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телятник, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів 3-5 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телятник, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Технологія будівництва» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технологія будівництва» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.І. (2015) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ»(для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2016) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку____ на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. и Волгіна, Н.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. и Волгіна, Н.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:08:01 2019 EET.