A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 401 Systems of Urban of Electricity Supply and Power Consumption > Plan 2016"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | М | О | П | Р | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 33.

Б

Бородин, Д.В. (2016) Методические указания к расчетно-графической работе по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»(для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гаряжа, В.М. and Капустін, Г.В. and Карюк, А.О. (2014) Методичні вказівки до курсового проекту з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дьяков, Є.Д. (2016) Є.Д. Дьяков КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КАБЕЛЬНІ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ» Розділ «Повітряні лінії електропередачі с самонесучими ізольованими проводами» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки – 6.050701 Електротехніка та електротехнології (фахове спрямування Електротехнічні системи електроспоживання)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ» Розділ „ДІЕЛЕКТРИКИ ” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Кабельні та повітряні лінії електропередачі" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також для слухачів 2-ї вищої освіти зі спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. (2015) СЛОВНИК З ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Маляренко, В.А. and Доценко, С.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Охріменко, В.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (для студентів освітньо кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизовані системи диспетчерського управління»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи i самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рожков, П.П. (2015) План видання навчально методичної літератури кафедри 401 план 2016 року. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу « Техніка високих напруг» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з курсу «ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ» (для студентів 4курсу денної та 5 заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103.-«Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та 5курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електропостачання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. and Ковальова, Ю.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. and Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної робо-ти з курсу «Основи наукових досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. and Охріменко, В.М. (2014) Рой В. Ф., Охріменко В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи нау-кових досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. and Рум’янцев, Д.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу “ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ” Частина1 ІЗОЛЯЦІЯ УСТАНОВОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой , В. Ф. and Рум′янцев, Д. В. (2016) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ” Частина1 ІЗОЛЯЦІЯ УСТАНОВОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Черемісін, М. М. and Єгоров, О.Б. and Швець, С.В. (2015) ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Швець, С. В. and Скалига, Ю. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні истеми електроспоживання"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Швець, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Швець, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу "ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ" ((для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 - Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «За вибором студента (Енергетична електроніка)» для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Математичні задачі електроенергетики» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ягуп, В.Г. and Ягуп, К.В. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ) МОНОГРАФІЯ. Manual. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Ягуп , В.Г. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «За вибором студента (Енергетична електроніка)» для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Apr 19 05:07:35 2024 EEST.