Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 401 Систем электроснабжения и электропотребления городов > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | Д | М | О | П | Р | Ч | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 33.

Б

Бородин, Д.В. (2016) Методические указания к расчетно-графической работе по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»(для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гаряжа, В.М. и Капустін, Г.В. и Карюк, А.О. (2014) Методичні вказівки до курсового проекту з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дьяков, Є.Д. (2016) Є.Д. Дьяков КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КАБЕЛЬНІ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ» Розділ «Повітряні лінії електропередачі с самонесучими ізольованими проводами» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки – 6.050701 Електротехніка та електротехнології (фахове спрямування Електротехнічні системи електроспоживання)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ» Розділ „ДІЕЛЕКТРИКИ ” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Кабельні та повітряні лінії електропередачі" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також для слухачів 2-ї вищої освіти зі спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2015) СЛОВНИК З ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маляренко, В.А. и Доценко, С.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Охріменко, В.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (для студентів освітньо кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизовані системи диспетчерського управління»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ"для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи i самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рожков, П.П. (2015) План видання навчально методичної літератури кафедри 401 план 2016 року. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу « Техніка високих напруг» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з курсу «ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ» (для студентів 4курсу денної та 5 заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103.-«Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та 5курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електропостачання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Ковальова, Ю.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної робо-ти з курсу «Основи наукових досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Охріменко, В.М. (2014) Рой В. Ф., Охріменко В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи нау-кових досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Рум’янцев, Д.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу “ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ” Частина1 ІЗОЛЯЦІЯ УСТАНОВОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой , В. Ф. и Рум′янцев, Д. В. (2016) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ” Частина1 ІЗОЛЯЦІЯ УСТАНОВОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Черемісін, М. М. и Єгоров, О.Б. и Швець, С.В. (2015) ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Швець, С. В. и Скалига, Ю. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні истеми електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Швець, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з курсу ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Швець, С.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу "ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ" ((для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 - Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «За вибором студента (Енергетична електроніка)» для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Математичні задачі електроенергетики» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. и Ягуп, К.В. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ) МОНОГРАФІЯ. Руководство. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Ягуп , В.Г. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «За вибором студента (Енергетична електроніка)» для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:22:52 2019 EET.