Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Д | Т | Ф | Х | Ч
Количество объектов на этом уровне: 21.

А

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Конспект лекцій “Основи охорони праці” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0801 “Геодезія та землеустрій” напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0801 “Геодезія та землеустрій” напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2014) Конспект лекцій з курсу з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього середовища; 8.06010108 – „Водопостачання та водовідведення”; 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями»). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2015) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та Безпека життєдіяльності" на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 1-го, 2-го, 3-го і 4-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни Теорія катастроф (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) та самостійної роботи з дисципліни Теорія горіння та вибуху (для студентів 1-го, 2-го, 3-го і 4-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни Науково-дослідна робота студентів (для студентів 5-го курсу денної і 6-го курсу заочної форм навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Д'яконов, В. І. и Фесенко, Г.В. и Скрипник, О.С. и Полянський, О. С. и Харченко, В.Ф. и Дьяконов , О.В. и Торосов , А.С. и Волощенко , В.В. (2015) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: АКЦЕНТ НА ТВЕРДОМУ БІОПАЛИВІ З РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ. Другой. ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. (Не опубликован)

Т

Ткаченко, І.О. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Атестація робочих місць» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Г.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Автомобільна підготовка» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Автомобільна підготовка» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170201 Цивільний захист). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хворост, М.В. и Луценко, М.М. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорони праці в галузі та цивільний захист» - Змістовий модуль 2 «Цивільний захист» (для студентів всіх форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 7.03050401 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит», 7.030504 01“Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни «Медіко-біологічні основи охорони праці» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2014) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:01:05 2019 EET.