Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | И | Р | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 11.

Б

Бобловський, О.В. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Інженерне обладнання споруд" (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бобловський, О.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Технічна механіка рідин і газів" (для студентів 2 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальністю «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво», напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" спеціальності "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

И

Ильченко, Б.С. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 6.060101- "Будівництво" спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ильченко, Б.С. (2015) Методологія та організація наукових досліджень Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» / Автор: Б.С. Ільченко – Харків: ХНУМГ ім. О. М.Бекетова, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ильченко, Б.С. (2015) СПЕЦКУРС "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ"Конспект лекцій для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Романенко, С.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Інженерно-технічна інфраструктура архітектурних об’єктів» (для студентів 5 курсу – магістрів денної форми навчання спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Слатова, О.М. (2016) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної, практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з газопостачання» (для студентів 4-5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткаченко, Р.Б. (2015) "Інноваційні, поновлювальні, альтернативні джерела енергії в системах теплогазопостачання і вентиляції" Конспект лекцій для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, Р.Б. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Інноваційні, поновлювальні, альтернативні джерела енергії в системах теплогазопостачання і вентиляції" для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, Р.Б. (2015) План издания кафедры ЭГТС на 2016 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:33:49 2019 EET.