Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Г | Д | К | М | Р | Т
Количество объектов на этом уровне: 37.

Є

Євдокімов, А.А. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних робіт та виконання розрахунково-графичних робіт з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГІС-аналіз» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Аноприенко, Т.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гавриленко, Д.Ю. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриленко, Д.Ю. (2016) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Вища геодезія» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2014) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Вища геодезія» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Доля, К.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ТРАНСПОРТНО–НАВІГАЦІЙНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та 8.070900 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля , К.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “ФОТОГРАМЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кобзан , С.М. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2014) Методичні вказівки до курсового проекту «Планування та управління геоінформаційними проектами» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.08010105 – Геоінформаційні системи і технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамонов, К.А. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до проходження навчальної практики за спеціальністю (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкин , К.А (2014) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (для студентов 4 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.080101- «Геодезия, картография и землеустройство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Радзінська, Ю.Б. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних робіт та курсового проекту з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Організація і управління виробництвом» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «геоінформаційні системи в задачах моніторінгу» для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «МУНІЦИПАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Nov 15 20:28:47 2018 EET.