Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Ж | З | Л | С
Количество объектов на этом уровне: 11.

А

Апатенко, Т.М. (2014) Методичні вказівки для виконання практичних занять, виконання практичних завдань та розрахунково-графічної і самостійної роботи з дисципліни «ТЕХНІЧНИЙ РИСУНОК» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. и Панкеєва, А.М. (2014) Проектування та реконструкція забудови : Конспект лекцій з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ»для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» і спеціалізації «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, курсового проекту «Планування міської території» та самостійної робіт з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ» (МОДУЛЬ 2) (для студентів денної і заочної форм навчання Напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та ФПО спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція».). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жидкова, Т.В. и Апатенко, Т.М. (2015) Будівельна фізика : навчальний посібник«БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА» (для студентів денної форми навчання занапрямом 6.060101«Будівництво»7.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. и Панкеєва, А.М. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ГЕОУРБАНІСТИКА(для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Панкеєва , А.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять, розрахунково графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни ГЕОУРБАНІСТИКА(для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Шишкін, Е.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Енергореновація цивільних будівель(для студентів 5 курсу денної форми навчання Галузь знань 0601 «Будівництво і архітектура», Спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво та господарство» Кваліфікація «магістр будівництва»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ(для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ЕРГОНОМІКА(для студентiв магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник , І.Е. и Гайко, Ю.І (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ(для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов , В.Т. (2015) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:24:13 2019 EET.