Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 101 Строительных конструкций > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | К | Л | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 20.

Г

Гапонова, Л.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Будівельна теплофізика" (для студентів 3курсу напряму підготовки 6.06010"Будівництво"(ТГВ) всіх форм навчання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Технічна діагностика систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.060101ТГВ всіх форм навчання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Будівельна теплофізика" (для студентів 3курсу напряму підготовки 6.060101ТГВ всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калмиков, О.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної та самостійної робот з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лугченко, О.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101"Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготови 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Кулаков, О.Ю. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції», частина 2 (для студентів 3 курсу денної форми освіти напряму підготовки 6.060101-«Будівництво» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції»,частина 1 (для студентів 3 курсу денної форми освіти напряму підготовки 6.060101-«Будівництво» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Попельнух, В.М. и Пустовойтова, О.М. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з дисципліни «Проектування дерев'яних конструкцій» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Псурцева, Н.О. и Шаповалов, О.М. и Стоянов, Є.Г. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1 та самостійної роботи з дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» Розділ 3. Кам'яні конструкції (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання, та НКЦ напряму підготовки 6.060101). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування дерев'яних конструкції» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу ЦЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розділів дипломного проекту (для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рапіна, К.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування і розрахунок висотних будівель» (для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101"Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седишев, Є.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Конструкції будівель та споруд» (для студентів 3-4 курсу напряму підготовки 6.060102 "Архітектура" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування залізобетонних конструкцій» (для студентів 4-го курсу денної та 5-го заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101"Будівництво", та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіроменко, А.М. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Будівельних конструкцій на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповалов, О.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Забезпечення надійності експлуатації будівельних конструкцій» (для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101" Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповалов, О.М. и Псурцева, Н.О. и Резник, П.А. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту №2 з дисципліни «Проектування залізобетонних конструкцій». Розділ 1. Компоновка конструктивної схеми будівлі і статичний розрахунок поперечної рами (для студентів 4-5 курсів денної, заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101"Будівництво" та спеціальності 7.06010101 – «ПЦБ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. и Резник, П.А. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології розрахунку та проектування будівельних конструкцій»(для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 12:45:02 2019 EET.