Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Ж | К | М | П | С
Количество объектов на этом уровне: 49.

А

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління проектами» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030601 – «Менеджемет» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» і 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи та практичної з дисципліни «Управління проектами» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) і 7.03050401 – економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Базецька, Г.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямків підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєв, О.В. (2014) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2014) Методичні вказівки для практичної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійного вивчення з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних завдань з дисципліни «Інвестування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організації та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2014) Текст лекцій з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організації та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 Економіка підприємства, 7.03050901 Облік і аудит) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; авт.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 Економіка підприємства, 7.03050901 Облік і аудит) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Воронков; Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жовтяк , Г.А. (2014) Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2014) Ціноутворення. Конспект лекцій з дисципліни (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901- Облік і аудит, 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2014) Ціноутворення. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901- Облік і аудит, 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковалевська, А.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мількін, І.В. и Кожокіна, К.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво і бізнес-культура » (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пашков, В.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів і слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспелов , О.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 – «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспелов , О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Менеджмент ЗЕД» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань0305 – Економіка та підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901- Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Державне і регіональне управління» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2014) План видання навчально-методичної літератури кафедри Економіки підприємств МГ на 2015 рік. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Журавель, В.В. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Серьогіна, Д.О. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова , О.Є (2014) Конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901- Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:50:40 2019 EET.