Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 606 Иностранных языков > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | В | З | К | М | Н | О | П | Ю
Количество объектов на этом уровне: 31.

І

Ільєнко, О.Л. (2014) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Александрович , С.В. (2014) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова» для організації практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання з дисципліни «Ділова іноземна мова» напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2014) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова» для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання з дисципліни «Ділова іноземна мова» напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2014) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бугаєва, В.Ю. (2014) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2014) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 –«Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Сергєєва, Г.Б. (2014) АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Варава, І.М. (2014) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воробйова, М.К. (2014) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050101–«Комп'ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зубенко, С.О. (2014) Методичні вказівки для оранізації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (ділове мовлення)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2014) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кобяков, С.В. (2014) Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням») (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. (2014) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (Водовідведення). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2014) Збірник текстів і завдань до організації самостійної роботи з дисципліни іноземна мова (ділове мовлення)(англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маматова, О.В. (2014) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2014) Збірник текстів і завдань до організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2014) Збірник текстів і завдань до організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2014) Збірник текстів і завдань до організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2014) Збірник текстів і завдань до організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2014) Методичні вказівки до організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (ділове мовлення)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Наумова, І.О. (2014) Фразеологические созвучия английского и русского языков: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

О

Омельченко, А.В. (2014) Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму – 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2014) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму – 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Остапченко, В.О. (2014) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 4 курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Писаренко, Л.М. (2014) Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної робіт з дисципліни “Основи дiлової комунiкацiї" (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 6.030504 – «Економiка пiдприэмства» 6.030509 - "Облiк та аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2014) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька мова)»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020103»Туризм», 6.140101 Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2014) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька мова)»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601»Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2014) Контрольні роботи з дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2014) Методичні вказівки до організації практичної та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юрченко, Д.О. (2014) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:19:12 2019 EET.