Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | К | Н
Количество объектов на этом уровне: 12.

І

Івасішина, Н.В. (2014) Івасішина Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Основи конституційного права» для студентів денної та заочної форми навчання всіх напрямів підготовки університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи Конституційного права»(для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бровдій, А.М. (2014) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Законодавче забезпечення приватно-правових відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. (2014) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2015 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2014) Методичні вказівки для практичної і самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право (Господарське право)» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки та спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2014) Міжнародне приватне право : навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. и Коляда, Т.А. и Міхно, О.І. и Бровдій, А.М. (2015) Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: монографія. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Міхно, О.І. (2015) Земельне право: навч. посіб. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2014) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2014) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» (для студентів 1 та 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства» 6.030509 «Обік і аудит» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Науменко, А.В. (2014) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. и Килимник, І.І. (2014) Правове регулювання оцінки майна : монографія / А.В. Науменко, І.І. Килимник; Харк. Нац.. ун-т міськ госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2015. Другой. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:11:58 2019 EET.