A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 401 Systems of Urban of Electricity Supply and Power Consumption > Plan 2015"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | Р | С | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 27.

А

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за на-прямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напря-мом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2015) L'électrotechnique dans la construction : manuel / [А. E. Achkasov, V. А. Luchkin, V. N. Okhrimenko, Т. B. Voronkova] ; red. V. N. Okhrimenko ; trad. de l'ukr. V. N. Okhrimenko, N. P. Jur'eva, I. M. Varava ; Université Nationale Génie Urbain O. M. Beketov de Kharkiv. – 2-e éd. corr. et comp. – Kharkiv : UNGU O. M. Beketov de Kharkiv, 2015. – 428 p. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2015) Електротехніка у будівництві : підручник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова ; за ред. В. М. Охріменка ; Харьк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 480 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Е. and Лушкин, В.А. and Охрименко, В.Н. and Воронкова, Т.Б. (2015) Электротехника в строительстве : учебник / А. Е. Ачкасов, В. А. Лушкин, В. Н. Охрименко, Т. Б. Воронкова; под общ. ред. В. Н. Охрименко ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. 476 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов , А.Е. and Лушкин, В.А. and Охрименко, В.Н. and Воронкова, Т.Б. (2015) Electrical engineering in construction : tutorial / А. E. Achkasov, V. А. Lushkin, V. N. Okhrimenko, Т. B. Voronkova ; edited by V. N. Okhrimenko ; O. M. Beketov Kharkiv national university of urban economy. – 2-nd revised and supplemented edition – Kharkiv. : O. M. Beketov NUUE, 2015. - 385 p. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Блощенко, Т.В. (2014) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри електропостачання міст на 2015рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бородін, Д.В. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Електромагнітна сумісність в системах електропостачання» для студентів 5 курсу денної форми навчання магістерської програми 8.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Воропай, В.Г. and Гаряжа, В.М. and Капустін, Г.В. and Карюк, А.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів” з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Воропай, В.Г. and Гаряжа, В.М. and Капустін, Г.В. and Карюк, А.О. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електрична частина станцій та підстанцій»для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гаряжа, В.М. and Карюк, А.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (частина 1)для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Доценко, С.І. and Темнохуд, І.О. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доценко, С.І. and Темнохуд, І.О. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Електротехнічні матеріали"для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка” та слухачів 2-ї вищої освіти зі спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання”, “Світлотехніка та джерела світла”, “Електричний транспорт”. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Калюжний, Д.М. and Карюк, А.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до лабораторних робіт з дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калюжний, Д.М. and Карюк, А.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рой, В.Ф. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. and Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання на-пряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Саприка, О.В. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Харченко, В.Ф. and Саприка, В.О. and Воропай, В.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Електропостачання міст та промислових підприємств" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів 2-ї вищої освіти зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шимук, Д.С. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шимук, Д.С. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шимук, Д.С. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «За вибором студента (Енергетична електроніка)»для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Математичні задачі електроенергетики»для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Математичні задачі електроенергетики» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Thu Dec 8 22:26:05 2022 EET.