Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 401 Систем электроснабжения и электропотребления городов > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Д | К | Р | С | Х | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 27.

А

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за на-прямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напря-мом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) L'électrotechnique dans la construction : manuel / [А. E. Achkasov, V. А. Luchkin, V. N. Okhrimenko, Т. B. Voronkova] ; red. V. N. Okhrimenko ; trad. de l'ukr. V. N. Okhrimenko, N. P. Jur'eva, I. M. Varava ; Université Nationale Génie Urbain O. M. Beketov de Kharkiv. – 2-e éd. corr. et comp. – Kharkiv : UNGU O. M. Beketov de Kharkiv, 2015. – 428 p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) Електротехніка у будівництві : підручник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова ; за ред. В. М. Охріменка ; Харьк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 480 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Е. и Лушкин, В.А. и Охрименко, В.Н. и Воронкова, Т.Б. (2015) Электротехника в строительстве : учебник / А. Е. Ачкасов, В. А. Лушкин, В. Н. Охрименко, Т. Б. Воронкова; под общ. ред. В. Н. Охрименко ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. 476 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Е. и Лушкин, В.А. и Охрименко, В.Н. и Воронкова, Т.Б. (2015) Electrical engineering in construction : tutorial / А. E. Achkasov, V. А. Lushkin, V. N. Okhrimenko, Т. B. Voronkova ; edited by V. N. Okhrimenko ; O. M. Beketov Kharkiv national university of urban economy. – 2-nd revised and supplemented edition – Kharkiv. : O. M. Beketov NUUE, 2015. - 385 p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Блощенко, Т.В. (2014) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри електропостачання міст на 2015рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Електромагнітна сумісність в системах електропостачання» для студентів 5 курсу денної форми навчання магістерської програми 8.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Капустін, Г.В. и Карюк, А.О. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів” з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Капустін, Г.В. и Карюк, А.О. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електрична частина станцій та підстанцій»для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гаряжа, В.М. и Карюк, А.О. (2014) Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (частина 1)для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» , а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Доценко, С.І. и Темнохуд, І.О. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доценко, С.І. и Темнохуд, І.О. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Електротехнічні матеріали"для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка” та слухачів 2-ї вищої освіти зі спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання”, “Світлотехніка та джерела світла”, “Електричний транспорт”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калюжний, Д.М. и Карюк, А.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до лабораторних робіт з дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Карюк, А.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рой, В.Ф. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Охріменко, В.М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання на-пряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Саприка, О.В. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Харченко, В.Ф. и Саприка, В.О. и Воропай, В.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Електропостачання міст та промислових підприємств" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів 2-ї вищої освіти зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шимук, Д.С. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шимук, Д.С. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шимук, Д.С. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «За вибором студента (Енергетична електроніка)»для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 (8.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Математичні задачі електроенергетики»для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Математичні задачі електроенергетики» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 17:37:54 2019 EET.