Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 703 Истории и культурологии > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | Л | Р | Я
Количество объектов на этом уровне: 7.

Ж

Жванко, Л.М. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "КРАЄЗНАВСТВО" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, М.С. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «Історія української культури» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рябченко, О.Л. (2014) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри історії та культурології на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яцюк, М.В. (2014) Методичні вказівки до підготовки практичних занять з дисципліни «Історія України» для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0306 − «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 17:36:55 2019 EET.