A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 301 the Electric transport > Plan 2015"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 22.

Monograph

Зубенко, Д.Ю. (2014) ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА «НАНОПРОТЕК» НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА. Other. ХНУМГ. (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Коваленко, В.І. (2014) Монографія. Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів при ремонті транспортних засобів. Other. хнумг. (Unpublished)

Teaching Resource

Бабічева, О.Ф. and Єсаулов, С.М. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ» для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. (2014) План видання кафедри електричного транспорту в план 2015 року. [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Бабічева, О.Ф. and Єсаулов, С.М. (2014) Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт», 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Коваленко, В.І. and Мельник, А.П. (2013) Методичні вказівки до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація електричного транспорту" для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціальності Електричний транспорт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних, виконання розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4,5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. and Петренко, О. М. (2014) Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни «Вступ до електромеханіки»для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Калкаманов, С.А. and Шавкун, В.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ДІАГНОСТУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 - Електричний транспорт) / Укл.: С.А.Калкаманов, В.М. Шавкун –. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кисельов, М.І. and Фатеєв, В.М. (2014) Конспект лекцій із дисципліни «Тягові електричні апарати» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» зі спеціальностей: «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. (2014) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін “Ремонт транспор-тних засобів”, “Ремонт технічних засобів електричного транспорту”для студе-нтів 4-6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) – "Електро-механіка" спеціальностей “Електричні системи і комплекси транспортних засо-бів”, “Електричний транспорт”, а також слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін “Ремонт транспорт-них засобів”, “Ремонт технічних засобів електричного транспорту”для студен-тів 4-6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) – "Електромеханіка" спеціальностей “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, “Електричний транспорт”, а також слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін “Ремонт транспортних засобів”, “Ремонт технічних засобів електричного транспорту” для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) – "Електромеханіка" спеціальностей “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”, “Електричний транспорт”, а також слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крутій, Л.М. and Далека, В.Х. and Голтв’янський, М.А. and Гордієнко, О.С. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт технічних засобів електричного транспорту». Лужні акумуляторні батареї. для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кульбашна, Н.І. and Тарновецька, А.Г. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. (2014) Методичні вказівки до експлуатаційної практики для студентів 4-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. and Лукашова, Н.П. (2014) Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Электроснабжение электрического транспорта» (переработанное и дополненное) для студентов 3 курса всех форм обучения направления подготовки 6.050702 – «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. and Лукашова, Н.П. and Скуріхін, В.І. (2014) ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Методичний посібник з вивчення курсів «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» ТА «ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» для студентів 3-го та 5-го курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 -«Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Петренко, О. М. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерне проектування електричних машин" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт»,8.05070202"Електричні системи і комплекси транспортних засобів",8.05070204"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петченко, О.М. and Донець, О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛЬНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання Спеціальності 7.05070202, 8.05070202 - Електричні системи і комплекси транспортних засобів). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петченко, О.М. and Фатеєв, В.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗАГАЛЬНО - ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шавьолкін, О.О. (2014) Силові напівпровідникові перетворювачі енергії: навч. посібник / О.О. Шавьолкін. – Харк. нац. унів. міськ. госп-ва. – Х. : ХНУМГ, 2015. – 405с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Sep 16 03:19:57 2019 EEST.