Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 111а Основ архитектурного проектирования и рисунка > Plan 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | К | М | У
Количество объектов на этом уровне: 11.

Б

Богданова, Л.О. (2014) Методичні вказівки з дисципліни: «Реконструкція і реставрація інтер’єрів». (для практичних занять студентів 5 курсу, професійного напряму 6.060102 – Архітектура, спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», магістерська програма «Реконструкція і реставрація об’єктів архітектури», «Архітектура житлових і громадських споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. (2014) Методичні вказівки з дисципліни: «Реставрація об’єктів архітектури» (для практичних занять студентів 5 курсу спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», магістерська програма «Реконструкція і реставрація об’єктів архітектури»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. и Коваленко, В.С. (2014) Конспект лекцій по Композиції для студентів (для практичних занять та самостійної роботи студентів 1-2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Вотінов , М.А. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 2 «Основи містобудування» для студентів 2 курсу напряму 6.060102 – Архітектура / М. А. Вотінов – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коваленко, В.С. (2015) План навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування та рисунку на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, В.С. и Александрович , С.В. (2014) Методичні вказівки до ознайомчої практики (для студентів 2 курсу, професійного напряму 6.060102 – Архітектура) / В. С. Коваленко, С. В. Александрович; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, В.С. и Усачова, О.Ю. (2014) Методичні вказівки з дисципліни: «Нарисна геометрія» і «Архітектурне проектування», що входять до навчального міждисциплінарного комплексу з вивчення основ архітектурного проектування, для самостійної роботи студентів 1 курсу напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Манохін, В.П. и Мирончик, П.В. (2014) Методичні вказівки з дисципліни СВІТЛО-КОЛЬОРОВИЙ ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРНИХ ПРОСТОРІВ (для теоретичних та практичних занять і самостійної роботи студентів 5-6 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мироненко, О. В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни: «Дизайн міського середовища», для студентів 6 курсу напряму 6.060102 – Архітектура, спеціальність 8.06010202 – Містобудування / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.В. Мироненко. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

У

Усачова, О.Ю. (2014) Конспект лекцій з дисципліни: «Нарисна геометрія», 2 змістовий модуль. Розділ «Аксонометрія. Перспектива», для самостійної роботи студентів 1 курсу напряму 6.060102 – «Архітектура» / Укл.: О.Ю. Усачова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Усачова, О.Ю. (2014) Робочий зошит з дисципліни: «Нарисна геометрія», 1 змістовий модуль. Прямокутні проекції. «Тіні в ортогональних проекціях», для самостійної роботи студентів 1 курсу напряму 6.060102 – Архітектура / Укл.: В. С. Коваленко, О. Ю. Усачова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 80 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:30:54 2019 EET.