Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Г | М | О | П | Р | Т | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 26.

Є

Євдокімов, А.А. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних, самостійних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ГІС в управлінні інженерними мережами» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Анопрієнко, Т.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глушенкова , І.С. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Вища геодезія» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза земельно-майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проходження дослідницької практики за темою магістерської роботи та виконання магістерської роботи (для студентів 6 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкин, К.А. (2015) ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до лабораторних і самостійних робіт та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні мережі» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Отечко, С.А. (2013) Методичні вказівки і завдання до лабораторних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Супутникова геодезія та сферична астрономія» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Отечко, С.А. и Запара, Л.Г. (2013) Методичні вказівки і завдання до лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Картографія» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Поморцева, О. Є. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування баз геоданих» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних та практичних робіт, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «Програмування прикладних ГІС задач» (для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних та практичних робіт, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «Проектування баз геоданих» (для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2014) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2015) ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ГЕОДАННЫХ. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Радзінська, Ю.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Експертиза земельно-майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Експертиза земельно-майнового комплексу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Творошенко, І.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліні «Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології», 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2013) Основи моделювання складних систем: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Федорова, А.Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту та самостійних робіт та РГР з дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шипулін, В.Д. (2014) СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:08 2019 EET.