Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 106а Архитектуры зданий и сооружений > План 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Д | К | С | У
Количество объектов на этом уровне: 16.

Г

Гура , Д.М. (2014) План видання навчально методичної літератури кафедри "Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища" на 2015 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура , Д.Н. и Коваленко, В.С. и Позднякова, Н.П. (2014) Методичні вказівки до практичних заннять, лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для студентів 3 -5 курсу напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Древаль , І.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни: «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль , І.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни: «Теорія містобудування» для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коваленко, В.С. и Богданова, Л.О. (2014) Конспект лекцій з дисципліни « Композиція» для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, В.С. и Гура, Д.М. и Александрович, С. В. (2014) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни "Архітектурне моделювання" (Основи комп’ютерного моделювання з використанням програмного забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD 14) (для студентів 3 курсу за напрямом 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, В.С. и Гура, Д.М. и Александрович, С. В. (2014) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання» (Моделювання містобудівного об’єкту в історичному середовищі засобами ArchiCAD 14), для студентів 4 курсу за напрямом 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Конопльова, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного проектування» (для студентів 2 курсу напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Конопльова, О.В. (2014) Методичні вказівки з дисципліни: «Концептуальне архітектурне проектування» для практичних та самостійних занять студентів 5 курсу спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», магістерська програма «Архітектура житлових та громадських будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5 курсу за спеціальністю 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2014) Методичні вказівки з дисципліни: «Комплексне архітектурне проектування» для практичних та самостійних занять та виконання курсового проекту студентів 5 та 6 курсу спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», магістерська програма «Архітектура житлових та громадських будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2014) Методичні вказівки з дисципліни: «Методологія наукових досліджень» для практичних та самостійних занять студентів 5 курсу спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд», магістерська програма «Архітектура житлових та громадських будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сторожук, Л.К. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок,живопис,скульптура»: «Композиційно-художні засоби виразності архітектурних проектів»(комп’ютерна графічна візуалізація) для студентів 2-5курсу, професійного напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

У

Усачова, О.Ю. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: «Нарисна геометрія» «Конструювання багатогранних та лінійчатих поверхонь» для студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Усачова, О.Ю. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: «Нарисна геометрія» «Тіні архітектурних форм на ортогональних кресленнях» для студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Усачова, О.Ю. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 18:39:49 2019 EET.