Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > Plan 2015"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | З | Р | С | Ч
Количество объектов на этом уровне: 12.

А

Апатенко, Т.М. (2014) Конспект лекцій з дисципліни “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства ”для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" спеціальністю (професійне спрямування): 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" бакалавр. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. и Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ”(для спеціальністі (професійне спрямування) 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», магістр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. (2014) Урбаністика: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Губіна, М.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, практичних занять і розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи планування територій»(для студентів 2 курсу заочної та 3курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія,картографія та землевпорядкування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. и Апатенко, Т.М. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Планування та забудова територій ” (для слухачів 1 курсу за напрямом підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій спеціальністю (професійне спрямування) 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», магістр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Романенко, І.І. (2015) АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ І СПОРУДИ У ВИНАХОДАХ. Другой. Харк. нац. универ. город. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Романенко, І.І. (2015) АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ І СПОРУДИ У ВИНАХОДАХ. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. (2014) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВа на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Апатенко, Т.М. и Линник, І.Е. и Черноносова, Т.О. и Завальний, О.В. и Сосіпатров, А.М. (2015) ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК У СФЕРІ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТ І РЕГІОНІВ. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2015) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Ч

Черноносова, Т.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Інженерний благоустрій територій великих міст»(для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 - Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова , Т.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних занять, курсової та самостійної роботи з дисципліни«Садове та ландшафтне будівництво» (для студентів 3 курсу денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 - Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:24:10 2019 EET.