A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2014"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Д | К | М | Н | П | Ф | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 30.

А

Анісімов, О.М. and Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2014) Методичні вказівки до розробки дистанційних курсів в системі MOODLE (для викладачів). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Булаенко, М.В. (2013) План издания методической литературы на 2014г. кафедры №603 ПМ и ИТ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів 1 курсу, денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів 1 курсу, денної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 - “Транспортні технології (за видами транспорту)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2012) Економіко-математичне моделювання (Конспект лекцій для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» Напрям підготовки 6.020107 – «Туризм)» денне та заочне відділення. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ» для магістрів спеціальності 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дядюн, С.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)», 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн, С.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз і моделювання в охороні праці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)», 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпенко, М.Ю. and Костенко, О.Б. and Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»для студентів 3 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - "Економіка підприємства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Костенко, О.Б. and Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1 С» для студентів 5 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Костенко, О.Б. and Яковицький, І.Л. and Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна практика» для студентів 3,4 курсу, заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601- «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2013) Методичні вказівки до практичнихзаннять та лабораторної роботи з дисципліни «Вступ до фаху "Комп`ютерні науки"» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.050101 – «Комп`ютерні науки»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху "Комп`ютерні науки"» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.050101 – «Комп`ютерні науки»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2013) Програма і робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Бухгалтерія 1С" для студентів 3 курсу другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Submitted)

Костенко, О.Б. and Гавриленко, І.О. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Манакова, Н.О. and Макогон, Н.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Хренов, О.М. and Штельма , О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в будівництві та бази даних» для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» і 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Хренов, О.М. and Штельма , О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності»для студентів 2 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузьмичова, К.В. and Нестеренко , Л.В. (2013) Методичні вказівки з дисципліни для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Манакова, Н.О. and Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нестеренко , Л.В. and Кузьмичова, К.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Погребняк, Б.И. and Сенчук, Т.С. (2013) Методические указания для выполнения лабораторных, самостоятельных и контрольных работ по курсу «Информатика» (для студентов 1-го курса дневной и 2-го курса заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» и 6.030509 – «Учет и аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Федоров, М. В. and Хренов, О. М. (2013) Методичні вказівки до самостійноЇ роботи з дисципліни «Навчальна практика (комп’ютерна)» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво, спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Прмислове та цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хренов, О.М. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять, РГЗ та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штельма , О.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерне моделювання економічних систем та процесів» для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма , О.М. and Белогурова, А.В. and Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 - “ Менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма , О.М. and Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання економічних систем та процесів» ( частина друга) для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Яковицький, І.Л. and Костенко, О.Б. and Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для студентів 2 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Dec 9 22:21:17 2022 EET.