Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Д | К | М | Н | П | Ф | Х | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 30.

А

Анісімов, О.М. и Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2014) Методичні вказівки до розробки дистанційних курсів в системі MOODLE (для викладачів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Булаенко, М.В. (2013) План издания методической литературы на 2014г. кафедры №603 ПМ и ИТ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів 1 курсу, денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів 1 курсу, денної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 - “Транспортні технології (за видами транспорту)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2012) Економіко-математичне моделювання (Конспект лекцій для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» Напрям підготовки 6.020107 – «Туризм)» денне та заочне відділення. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ» для магістрів спеціальності 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дядюн, С.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)», 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз і моделювання в охороні праці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)», 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карпенко, М.Ю. и Костенко, О.Б. и Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»для студентів 3 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Костенко, О.Б. и Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1 С» для студентів 5 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Костенко, О.Б. и Яковицький, І.Л. и Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна практика» для студентів 3,4 курсу, заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601- «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2013) Методичні вказівки до практичнихзаннять та лабораторної роботи з дисципліни «Вступ до фаху "Комп`ютерні науки"» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.050101 – «Комп`ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху "Комп`ютерні науки"» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.050101 – «Комп`ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2013) Програма і робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Бухгалтерія 1С" для студентів 3 курсу другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І.О. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Хренов, О.М. и Штельма , О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в будівництві та бази даних» для студентів 2, 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» і 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Хренов, О.М. и Штельма , О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності»для студентів 2 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузьмичова, К.В. и Нестеренко , Л.В. (2013) Методичні вказівки з дисципліни для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нестеренко , Л.В. и Кузьмичова, К.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Погребняк, Б.И. и Сенчук, Т.С. (2013) Методические указания для выполнения лабораторных, самостоятельных и контрольных работ по курсу «Информатика» (для студентов 1-го курса дневной и 2-го курса заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» и 6.030509 – «Учет и аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Федоров, М. В. и Хренов, О. М. (2013) Методичні вказівки до самостійноЇ роботи з дисципліни «Навчальна практика (комп’ютерна)» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво, спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Прмислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хренов, О.М. и Воєводіна, М.Ю. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять, РГЗ та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Штельма , О.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерне моделювання економічних систем та процесів» для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штельма , О.М. и Белогурова, А.В. и Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 - “ Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штельма , О.М. и Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання економічних систем та процесів» ( частина друга) для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яковицький, І.Л. и Костенко, О.Б. и Хренов, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для студентів 2 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sat Mar 23 20:45:42 2019 EET.