Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | З | К | М | Н | С | Ф | Ч
Количество объектов на этом уровне: 36.

Б

Бєлова, Л.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління соціальними проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман, В.О. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Віноградська, О.М. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2012) Тексти лекцій з курсу «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГОНЧАРОВА, З.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, Світлана (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2011) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2011) Методичні вказівки для виконання рахунково-графічного завдання з дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів денної форми навчання спеціальності – 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). ХНАМГ. (Не опубликован)

З

Зеленський, Б.К. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «Основи менеджменту»(для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). ХНАМГ. (Не опубликован)

К

Кадикова, І.М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робот, самостійної роботи студентів з дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні будівельними проектами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2013) Програма та робоча програма «Інструментальні засоби в управлінні проектами та програмами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2013) Програма та робоча програма «Інструментальні засоби в управлінні будівельними проектами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2014) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні програмами» для студентів денної та заочної форм навчання ОКР "магіст" за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 - Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мельман, В.О. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. и Биченко, Л.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Мельман В.О., Биченко Л.А. – Харків: ХНУМГ, 2014. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2010) Методичні вказівки для виконаня курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2010) Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Технологія наукових досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2013) План видання методичної літератури кафедри УПМГБ на 2014 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Молчанова, О.П. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Маркетинг (англійською мовою) для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства , 6.030509 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. и Запорожець, Г.В. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»(англійською мовою) (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і Аудит»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Н

Новікова, М.М. и Молчанова, О.П. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сухонос, М.К. (2011) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Планування проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання та студентів 5,6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сухонос, М.К. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних робіт, та виконання самостійної роботи з дисципліни «Планування проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності 7.18010013, 8.18010013-«Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сухонос, М.К. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління портфелями проектів та програм» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сухонос, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Планування проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання та студентів 5,6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Т.Г. (2013) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної диципліни “Бізнес-планування інвестиційно-будівельних і девелоперських проектів” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010013 – Управління проектами, магістерська програма “Управління інвестиційно-будівельними і девелоперськими проектами”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Т.Г. (2013) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної диципліни “Проектний менеджмент в будівництві” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010013 – Управління проектами, магістерська програма “Управління інвестиційно-будівельними і девелоперськими проектами”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чумаченко, І.В. (2013) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. (2013) Тексти лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу всіх форм напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Nov 15 20:32:55 2018 EET.