Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 601 Менеджмента и публичного администрирования > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 87.

І

Іщенко, Т.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бардаков , В.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисципліни «БІЗНЕС-КУЛЬТУРА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Волкова, М.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦІНОУТВОРЕННЯ» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. и Шахова, О.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, Світлана (2013) С.О. Гайдученко Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мотивація публічних службовців” (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, Світлана (2013) С.О. Гайдученко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Електронне врядування" (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, Світлана (2013) С.О. Гайдученко Тексти лекцій «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, Світлана (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри МММГ на 2013/2014 навчальний рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів іноземців)(Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів іноземців)(Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів іноземців (англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуляк, Р.Е. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораториних робіт та розрахунково-графічної самостійної роботи студентів з дисципліни «моніторинг і діагностика підприємств галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ» підготовки «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Діоба, А.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Діоба, А.В. и Гнатенко, М.К. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Запорожець, Г.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз господарської діяльності комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз господарської діяльності комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Ділове адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кайлюк, Є.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2013) Кайлюк Є.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2013) Монография: Ковалевский Г.В. Интегральній менеджмент городов и регионов. Другой. ХНУГХ. (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теорія економічного аналізу» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козирєва, О.В. и Браташ, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент" та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.А. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, В.О. (2012) Навчальний посібник з дисципліни "Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)" для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Магомедова, М.А. (2013) Магомедова М.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Магомедова, М.А. (2013) Магомедова М.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Магомедова, М.А. (2013) Магомедова М.А. ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА. Навчальний посібник (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

НОВІКОВА, М.М. и Браташ, М.А. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої (технологічної) практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

НОВІКОВА, М.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Державне регулювання економіки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2013) Монографія: Система управління трудовим потенціалом промислових підприємств: теорія, методологія, практика. Другой. ХНУГХ. (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Волкова, М.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Калашнікова, Х.І. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної (аналітичної) практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Бардаков , В.А. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2013) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Калашнікова, Х.І. (2013) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Одаренко, Т.Є. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2013) Програма та робоча программа навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Парасюк, О.О. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла», 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Самойленко, І.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до практичної та самостійної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2013) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тихонова, Г.Б. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, ргр та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організаційна поведінка» (для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з курсу «Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 - Менеджмен організацій та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2013) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Ділове адміністрування (корпоративне управління)», «Корпоративне управління» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), 5 курсу заочної форми навчанняза спеціальністю 8.03060107 «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (корпоративне управління)» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2013) ПРОГРАММА ТА РОБОЧА ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО –КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:27:15 2019 EET.