Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | К | М | Н
Количество объектов на этом уровне: 29.

І

Івасішина, Н.В. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт, самостійної роботи з дисципліни «ПРАВО (ПРАВОЗНАВСТВО)» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Килимник, І.І. (2013) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2014 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдий, А.М. (2013) Конспект лекцій «Господарське право» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдий, А.М. (2013) Конспект лекцій «Цивільне право» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдий, А.М. (2013) Методичні вказівки для практичних занять , самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдий, А.М. (2013) Методичні вказівки для практичних занять , самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Цивільне право» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдий, А.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Господарське право» ( для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 « Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдий, А.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право» ( для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 « Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2014) «Правова характеристика забезпечення комерційної таємниці на підприємстві в умовах ринкової економіки». Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов , О.В. (2014) Конспект лекцій «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні» з дисципліни Господарське право для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2013) Конспект лекцій «Право» (Правознавство, Адміністративне право) частина 2 для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право» (Трудове право) ( для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» (Трудове право) ( для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2014) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Міхно, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міхно, О.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міхно, О.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міхно, О.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ліцензування і патентування діяльності» для 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міхно, О.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Науменко, А.В. и Килимник, І.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни « Основи інтелектуальної власності» для 4 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», та 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6. 060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. и Килимник, І.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи», 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. и Килимник, І.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060107 «Логістика», 8.07010101 «Транспортні системи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. и Килимник, І.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Господарське право» для 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Науменко, А.В. и Килимник, І.І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право (Господарське право)» для 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sat Mar 23 20:37:46 2019 EET.