Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 504 Финансово-экономической безопасности, учета и аудита > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ф | Х | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 81.

Є

Євтушенко, І.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Організація та управління майновою та особистою безпекою)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бейлін, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бейлін, М.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча программа навчальної дисциплiни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бреславська, Г.М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність» / «Introduction to specialty» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням англійської мови). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Василевська, Н.Є. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ващенко , О.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни " Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ващенко , О.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, Н.І. (2014) Методика розроблення засобів діагностики якості вищої освіти та оцінювання результатів навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни «Финансовий облік-1» для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2014) Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік 2» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2013) Положення про внутрішній конкурс дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аудит фінансової звітності» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Доля, В.К. (2013) Методичні вказівки і завдання до самостійного вивчення дисципліни „Економетрика” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. (2013) Экономический анализ: Часть 1. Основы теории экономического анализа: Конспект лекций (для студентов направления подготовки «Экономика предприятия»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кадничанський, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2014 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2013) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни „Оподаткування підприємств” для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. и Кравцова, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для бакалаврів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. и Кравцова, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни "Організація податкового контролю" (для магістрів і спеціалістів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 7.03050901 і 8.03050901 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2012) Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравцова, С.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни " Технологічна практика" (для студентів 3 курсу ленної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, Н.Є. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, Н.Є. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, Н.Є. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, Н.Є. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, Н.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, Н.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамонов, К.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економетрика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економетрика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Економетрика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економетрика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Економетрика" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Кадничанський, М.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент (англійською мовою)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Пригунов, П.Я. и Мочаліна, З.М. (2013) Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Пригунов, П.Я. и Мочаліна, З.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни " Переддипломна практика" (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мізік, Ю.І. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Антикризове управління" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мізік, Ю.І. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Антикризове управління" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мізік, Ю.І. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для групи студентів із знанням іноземної мови). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Назарова, Г.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Сучасні методи забезпечення надійності персоналу)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пригунов, П.Я. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Родченко, С.С. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Банківська справа» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Родченко, С.С. и Жемеренко, О.В. (2013) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни „Банківська справа” для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит ” та для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Романькова, О.П. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фінанси підприємства" (для студентів 3 курсу ленної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Світлична, В.Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий моніторинг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 2414.2 «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2013) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 2414.2 «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічний ризик та методи його вимірювання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2 та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Столбов, В.Ф. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки (Організація та управління фінансово-економічної безпекою банків, фінансових та банківських установ)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Філатова, І.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з науково-дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Філатова, І.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Науково-дослідницька практика" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Харламова, О.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харламова, О.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дизципліни „Аудит” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харламова, О.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дизципліни „Міжнародні стандарти обліку I” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харламова, О.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дизципліни „Облік і аудит” (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей МГКТС, МОМГ, ЛОГІС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чередниченко, О.Ю. и Грінченко, О.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні» (для студентів 5 курсу денної форми магістерської підготовки за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічної безпеки», кваліфікацій фахівця – 2414.2 «Аналітик з фінансово-економічної безпеки» та «Пофесіонал з фінансово-економічної безпеки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, Г.М. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Введення у спеціальність» / «Introduction to specialty» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням англійської мови). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шекшуєв, І.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Ознайомлювальна практика" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкурко, О.В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - „Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкурко, О.В. (2013) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - „Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкурко, О.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - „Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:29:29 2019 EET.