Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 503 Экономической теории > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | М | Н | О | Р | Т | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 17.

Є

Єгорова , О.Ю. и Батістова , О.І (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030601 «Менеджмент»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Б

Батістова , О.І (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» (для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). ХНУМГ. (Не опубликован)

М

Можайкіна , Н.В (2013) Методичні рекомендації до практичних занять та матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» для студентів 2 курсу усіх форм навчання напрямів 6.030504 -«Економіка підприємства» і 6.030509 - «Облік і аудит». ХНУМГ. (Не опубликован)

Н

Наумов, М.С. и Шекшуєв, О.А. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічних зв'язків" для студентів напряму підготовки 6.070101 – "Транспортні технології (за видами транспорту)". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Островський, І.А. (2013) Монографія. Модернізація соціально - економічного розвитку трансформаційних систем: теоретико – методологічні засади. Другой. ХНУГХ. (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва , С.Б. (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)»(для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм» та 6.030601"Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030504 «Економіка підприємства»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030509 «Облік і аудит»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва , С.Б. (2013) Конспект лекций по дисциплине «Микроэкономика» (для студентов всех форм обучения направлений подготовки: 6.030504 – «Экономика предприятия», 6.030509 – «Учет и аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Решетило, В.П. (2013) ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА 2014 РІК. ХНУМГ. (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. и Можайкіна , Н.В (2013) Конспект лекций по курсу «Экономическая теория» (для иностранных студентов всех форм обучения). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Федотова, Ю.В. (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Т

Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030504 «Економіка підприємства»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» (для студентівденної та заочної форм навчаннянапрямупідготовки: 6. 030509 «Облік і аудит»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Ф

Федотова, Ю.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ( для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки6.040106«Екологія,охорона навколишньогосередовища та збалансоване природокористування» ). ХНУМГ. (Не опубликован)

Ш

Штефан, С.І. (2013) Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентоввсех форм обучения по направлениямподготовки: 6.030504 – «Экономика предприятия», 6.030509 – «Учет и аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штефан, С.І. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:18:06 2019 EET.