Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Городской и региональной экономики > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Д | К | М | С | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 38.

Є

Єсіна, В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання підприємницької діяльності» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бубенко, П.Т. (2014) ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Величко, В.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни “Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – “Оцінка землі та нерухомого майна”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» і виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» і (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Програма і навчальна програма навчальної дисципліни "Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 - Оцінка землі та нерухомого майна). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. и Гайденко, С.М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інстутиційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого майна"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. и Гайденко, С.М. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та з вивчення дисципліни «Інстутиційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого майна"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Владимирова, М.С. (2013) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2013) План видання навчально-методичної літератури кафедри Міської і регіональної економіки на 2014 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «НДРС» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дворкін, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення в спеціальність» англійською мовою(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійного вивчення дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» та виконання РГР (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. (2012) Методичні вказівки до підготовки і проведення державної атестації бакалаврів за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Костюк, В.О. (2013) Методичні вказівки до виконання РГЗ, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-аналітичної) роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 – Економіка підприємства ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Матвєєва, Н.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Славута, О.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни „Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 3-4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 3-4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Телятник, С.В. (2013) Програма та робоча програма проведення ознайомчої практики та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телятник, С.В. и Дворкін, С.В. (2013) Програма та робоча програма проведення дипломного проектування та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевчук, В.В. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка забудованих земельних ділянок» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевчук, В.В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Оцінка забудованих земельних ділянок» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевчук, В.В. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Оцінка забудованих земельних ділянок» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевчук, В.В. (2013) Програма і робоча програма дисципліни "Оцінка забудованих земельних ділянок" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 - Оцінка землі та нерухомого майна). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевчук , В.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни “Оцінка забудованих земельних ділянок” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:24:01 2019 EET.