A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > Economies of building > Plan 2014"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | П | С | Т | Ч | Ю
Number of items at this level: 42.

Б

Бібік, Н.В. (2014) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємництва») /. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2014) Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємництва»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2013) Конспект лекцій з курсу «Техніко-економічні основи будівництва» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємництва»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2014) Конспект лекцій та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Введення в спеціальність (англійською мовою)» (для студентів 1 курсу денної «Економіка підприємництва»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Копративна соціальна відповідальність» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2014) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектним портфелем» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. and Дріль, Н.В. (2014) Методические указания для практической и самостоятельной работы по курсу «Экономика инвестиций» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной формы обучения специальности 7.06010103 и 8.06010103 «Городское строительство и хозяйство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вороніна, О.С. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни«Техніко-економічне обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)/ Укл.: О.С. Вороніна –Харків: ХНУМГ , 2014. – 16 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гнатченко, Є. Ю. (2014) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія управлінського консультування» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. and Железнякова, І.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060102 «Архітектура») / Укл.: Гнатченко Є.Ю..,Железнякова І.Л. – Харків: ХНУМГ, 2014. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дмитрук, І.А. (2014) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Техніко-економічне обґрунтування у будівництві” (для студентів заочної форми навчання ,6 курсу, спеціальності 7.06010103, «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрук, И.А. (2014) Методичні вказівки для проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Комерційна діяльність в будівництві» (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємництва»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жван, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Кошторисна справа у будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Основи комерційної діяльності в будівництві» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Страхування» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Железнякова, І.Л. (2013) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіка будівництва_____ на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Пан , М.П. and Вороніна, О.С. (2014) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Світлична, Т.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світлична, Т.І. (2013) Методичні вказівки до виконання практичної, самостійної роботи і графічно-розрахункової роботи з дисципліни «Прогнозування» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світлична, Т.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення у спеціальність» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» /. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соболева, Г.Г. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2,3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соболєва, Г.Г. (2013) Конспект лекцій «Економіка підприємства» (для студентів 2,3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соболєва, Г.Г. (2014) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Обґрунтування та розроблення проектів розвитку компанії» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соболєва, Г.Г. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни « Економіка охорони праці та технологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальність 7.17020201, 8.17020201 « Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколов, Д.В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт та виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „ Економіка праці і соціально-трудові відносини ” для студентів 3 курсу денної та 3,4 курсу заочної форми навчання , освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйов, О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектною командою» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Економіка праці і соціально-трудові відносини ” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання , освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „ Економіка праці і соціально-трудові відносини ” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання , освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тараруєв, Ю.О. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студ. 5 курсу денної форми навчання спец. 7.03050401; 8.03050401 – «Економіка підприємства» [Текст] / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М Бекетова.;. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» для студ. 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управління консалтинговим бізнесом» для студ. 5 курсу денної форми навчання спец. 8.03050401 – «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Торкатюк, В.І. and Железнякова, І.Л. (2013) Програма та робоча програма проведення переддипломної практики і дипломного проектування та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Трояновська, О.Б. and Дріль, Н.В. (2014) Методичні вказівки до контрольної роботи за дисципліною «Інвестування в будівництві» (для студентів 4,5 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Трояновська, О.Б. and Дріль, Н.В. (2014) Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи за дисципліною «Інвестування в будівництві» (для студентів 4,5 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства») /. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чеканова, Л.Г. (2014) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3,4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504- "Економіка підприємства"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка будівельного підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Статистика” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2014) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»»)/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. and Железнякова, І.Л. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. and Прижкова , О.Ю (2013) Методичні вказівки для курсової роботи з дисципліни «економіка підприємства»(для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» /Укл.: С.Ю.Юрєва, О.Ю.Прижкова– Харків:ХНУМГ ім. О.М.Бекетова,2014. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Jul 13 12:53:08 2024 EEST.