Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 402 Светотехники и источников света > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Г | Л | О | С | Ч
Количество объектов на этом уровне: 15.

В

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Говоров, П.П. (2012) Конспект лекцій з дисципліни „Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів 3,4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем” (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ Техніка високих напруг ” (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ Джерела світла ” (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Ляшенко, О.М. (2013) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Світлотехніка і джерела світла". ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Лісна, О.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Установки декоративно-художнього освітлення і реклама» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лісна, О.І. и Чернець, В.С. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Мистецтво освітлення і технології освітлення» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Овчинников, С.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Фізіологічна оптика і колориметрія” (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Салтиков, В.О. (2013) Конспект лекцiй з дисципліни «Проектування, монтаж та експлуатацiя освiтлювальних установок» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму пiдготовки 6.050701 «Електротехнiка та електротехнологiї» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Черкашина, О.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольних робiт i самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черкашина, О.Л. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Стандартизацiя i сертифiкацiя в свiтлотехнiцi” (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернець, В.С. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, розрахунково-графічної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Установки декоративно-художнього освітлення і реклама» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернець, В.С. (2012) Конспект лекцій з дисципліни „Основи свілового дизайну” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:08:54 2019 EET.